Fondspararna blickade mot börsen under oktober

Det engelska uttrycket TINA, ”there is no alternative”, stämmer onekligen på kundernas beteende just nu. Då räntefonderna ger en usel avkastning vänder sig spararna till breda aktiefonder, som dominerar köplistan. – Vi ser att inflödet i aktiefonder ökar när...

Nordnets styrelse utvärderar budet från NNB Intressenter

Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel har på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte deltagit och kommer inte att delta i Nordnets styrelses handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Den övriga styrelsen, som...

The Board of Nordnet evaluates the offer from NNB Intressenter

Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel and Tom Dinkelspiel, being participants in the Offer, have not participated and will not participate in the Board’s processing of or resolutions concerning the Offer. The other members of the Board, Anna Frick, Kjell Hedman, Bo...

Nordnet Q3: Sterk kundevekst i Norge

Det tredje kvartalet ble en periode med stigende kurser på verdens børser. Kursfallet i kjølvannet av Brexit markerte sommerens bunnotering, og det har vært en opptur siden dette. Oslo Børs har derimot kun steget to prosent i kvartalet, blant annet som følge av en...

Stærk tilvækst for Nordnet Danmark

Tredje kvartal blev en periode med stigende kurser på verdens børser, men udfaldet på de nordiske børser var blandet. Tre ud af fire nordiske aktiemarkeder steg i kvartalet. Undtagelsen var Københavns Fondsbørs, som blev trukket ned med næsten seks procent efter et...