Ulf Dinkelspiel avliden

Ulf Dinkelspiel var en av grundarna till Nordnet 1996, och har varit medlem av styrelsen i Nordnet AB (publ) sedan 2001 samt medlem i styrelsen i Nordnet Bank AB. Ulf kommer inte att ersättas under perioden fram till nästa årsstämma. – Det är med stor sorg jag...

Board member Ulf Dinkelspiel dies

Ulf Dinkelspiel was one of the founders of Nordnet in 1996, and has been a board member of Nordnet AB (publ) since 2001 and a board member of Nordnet Bank AB. Ulf will not be replaced as a board member for the period until the next Annual General Meeting. – It...

Osakekauppa joulukuussa: Piensijoittajat odottavat kurssirekyyliä

Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi joulukuussa 4,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Sen sijaan Helsingin pörssin...