Aksjesparerne krisesolgte i mars

Det ble en tilnærmet flat utvikling på Oslo Børs i mars, men krisene i omverden har fått norske aksjesparere til å flykte fra markedet den siste måneden. Først kom urolighetene i Nord-Afrika, og deretter naturkatastrofen i Japan. Totalt solgte privatpersoner aksjer for 363 millioner i mars viser statistikk fra Nordnet.

- Private aksjesparere har redusert sin eksponering mot aksjemarkedet ganske kraftig i mars. Turbulensen i Midt-Østen og Nord-Afrika, naturkatastrofen i Japan samt en økende bekymring for gjeldssituasjonen i Europa har bidratt til økt usikkerhet og redusert risikovilje. Jeg vil absolutt ikke karakterisere dette som panikkartede tilstander, men sparerne er definitivt mer forsiktige nå, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Privatpersoner gjorde 418.246 transaksjoner og omsatte aksjer for 29,5 milliarder via Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Trade og Skandiabanken i mars. Dette tilsvarer en markedsandel på 11 prosent målt i antall transaksjoner og 9,5 prosent målt i volum.

- Til tross for at mars har vært en nervøs børsmåned med store svininger har ikke dette ført til noen ekstrem økning i aktiviteten blant de private investorene. Det var veldig stor kjøps- og salgsaktivitet i forbindelse med de største fallene på Tokyo børsen, men det gikk ganske raskt over. Sammenlignet med februar gjorde de private faktisk 0,8 % færre transaksjoner på Oslo Børs i mars, sier Anders Skar.

Yara, RCL og Songa Offshore var de mest kjøpte aksjene i mars, mens Statoil, Orkla og REC var de mest solgte.

- En sterk oljepris har bidratt til å løfte Statoil-aksjen i år, mens fallende ureapriser har senket Yara. Privatpersoner har derfor valgt å ta gevinst i Statoil, og heller satse på bunnfiske i Yara som har falt nesten 17 % i år, sier Anders Skar.

De 10 mest kjøpte aksjene i mars: Yara RCL Songa Offshore Gjensidige Seadrill Frontline Norwegian Air Shuttle Subsea 7 PGS Norsk SkogDe 10 mest solgte aksjene i mars: Statoil Orkla REC Xact Derivat Bull Norsk Hydro Fred. Olsen Energy Seawell Sevan Marine Telenor Ignis

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSaxo-E*TradeSkandiabankenNettokjøp*
mar.102 944 57810,50 %3,80 %1,40 %2,00 %-297
apr.10 3 145 6549,00 %3,40 %2,38 %1,85 %402
mai.10 3 668 528 8,48 %3,00 %1,10 %1,52 %-244
jun. 103 565 6428,10 %2,90 %1,26 %1,43 %-105
jul. 103 138 1726,91 %2,64 %0,90 %1,37 %-107
aug.102 971 3068,15 %3,16 %1,72 %1,48 %21
Sep. 102 953 8348,21 %3,17 %1,26 &1,54 %-373
Okt.103 115 9367,72 %2,95 %1,18 %1,52 %4
Nov. 103 463 7387,91 %3,20 %0,93 %1,93 %559
Des. 102 767 2227,74 %3,36 %0,81 %2,04 %-1055
Jan. 113 556 9707,04 %2,98 %0,72 %1,83 %1275
Feb. 113 486 5726,48 %2,84 %0,95 %1,81 %-88
Mars 113 783 0125,76 %2,53 %1,37 %1,40 %-363
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner  
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsSaxo-E*TradeSkandiabanken 
mar.10284 714 3607,10 %3,10 %1,40 %0,90 % 
apr.10303 734 4206,49 %3,25 %1,53 %0,99 % 
mai.10319 957 6406,47 %2,86 %1,26 %0,77 % 
jun. 10271 917 9306,88 %3,19 %1,50 %0,88 % 
jul. 10204 367 5005,81 %2,80 %1,11 %0,93 % 
aug. 10245 194 2306,61 %3,13 %1,75 %0,93 % 
Sep. 10254 003 2406,32 %2,83 %1,41 %1,00 % 
Okt.10293 854 7605,54 %2,63 %1,40 %0,97 % 
Nov. 10321 169 1305,30 %2,65 %1,01 %1,05 % 
Des. 10235 240 1005,61 %2,98 %0,91 %1,13 % 
Jan. 11312 688 1904,96 %2,56 %0,89 %1,06 % 
Feb. 11325 494 2024,94 %2,55 %1,17 %1,03 % 
Mars 11311 595 6204,32 %2,27 %1,95 %0,91 % 

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mars.

 Mest handletMest solgtMest kjøpt
 AksjeTrans.AksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1Yara 42 354 Statoil -242 435 821 Yara 148 225 103
2REC 36 081 Orkla -184 121 992 RCL 119 894 397
3Norsk Hydro 22 673 REC   -92 758 151 Songa Offshore   25 925 304
4Statoil 19 000 Xact Derivat Bull   -67 917 492 Gjensidige   20 906 470
5Transeuro Energy 16 486 Norsk Hydro   -62 965 328 Seadrill   20 846 329
6RCL 14 940 Fred. Olsen Energy   -36 416 921 Frontline   18 247 534
7Xact Derivat Bull 14 916 Seawell   -29 574 869 Norwegian Air Sh.   17 690 264
8DnB NOR 14 793 Sevan Marine   -22 554 510 Subsea 7   17 674 211
9Questerre 12 124 Telenor   -21 571 725 PGS   15 626 654
10Xact Derivat Bear 12 054 Ignis   -17 763 679 Norsk Skog   14 884 194

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.