Augusti: Låg aktivitet bland spararna

Spararna är fortsatt skeptiska till börsen och aktiviteten ligger på låga nivåer.

I augusti gjordes 985 049 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 42 828 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 433 000 stycken, motsvarande en ökning med 3 500 sedan föregående månad och 27 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 0,3 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Aug. 2012Aug. 2011ett årJul. 2012en månad
Sverige513 7901 067 751-51,9%424 31221,1%
Norge138 517302 204-54,2%138 0650,3%
Danmark118 918188 527-36,9%93 85126,7%
Finland213 824339 293-37,0%156 22236,9%
Totalt985 0491 897 775-48,1%812 45021,2%
Snitt per börsdag42 82882 512-48,1%36 93016,0%
Aktiva konton433 000391 00010,7%429 5000,8%
Nettosparande (MSEK)3001 200-75%-300-

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data. Juli månads nettosparande har korrigerats.

- Vi ser en historiskt låg augustiaktivitet bland spararna. Antalet avslut har visserligen ökat sedan juli, men det finns just nu ett utbrett ointresse för att placera sitt sparkapital på börsen, säger Adrian Westman, Head of Communications på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2012 kl 11.50 (CET).


   

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 430,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files