Augusti: Rekordhög handel i turbulent börsmånad

I en mycket turbulent börsmånad slogs nytt månadsrekord i antal avslut bland spararna hos Nordnet. Även nettosparandet låg på högre nivåer än normalt.

I augusti gjordes 1 897 775 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 82 512 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 391 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 000 sedan föregående månad och 31 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 1,2 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Aug. 2011Aug. 2010ett årJul. 2011en månad
Sverige1 067 751670 07359,3%450 989136,8%
Norge302 204211 46742,9%148 867103,0%
Danmark188 527162 22316,2%96 59095,2%
Finland339 293185 12983,3%163 312107,8%
Totalt1 897 7751 228 89254,4%859 758120,7%
Snitt per börsdag82 51255 85947,7%40 941101,5%
Aktiva konton391 000322 00021,4%387 0001,0%
Nettosparande (MSEK)1 200300300,0%300300,0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

- Augusti var en mycket turbulent börsmånad med stora svängningar, och spararna har varit aktiva i sina placeringar. Hos Nordnet slogs nytt månadsrekord i antal avslut, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2011 kl 11.00 (CET).