Februari: Fortsatt hög aktivitet bland spararna

Den starka börsen fortsätter att driva aktiviteten bland de nordiska spararna, och såväl antal avslut som nettosparande ligger på höga nivåer.

I februari gjordes 1 374 554 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 65 455 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 414 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 000 sedan föregående månad och 8 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i februari preliminärt till 1,4 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Feb. 2012Feb. 2011ett årJan. 2012en månad
Sverige731 942757 309-3,3%709 3413,2%
Norge228 467223 7402,1%205 37811,2%
Danmark155 317136 21714,0%158 657-2,1%
Finland258 828268 539-3,6%267 207-3,1%
Totalt1 374 5541 385 805-0,8%1 340 5832,5%
Snitt per börsdag65 45569 290-5,5%65 3940,1%
Aktiva konton414 000369 90011,9%410 0001,0%
Nettosparande (MSEK)1 4001 4000,0%1 600-12,5%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

- De nordiska börserna fortsatte sin klättring i februari, och spararna var på hugget med många avslut och ett högt nettosparande, säger Adrian Westman, Communications Manager på Nordnet.


För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Communications Manager Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2012 kl 11.15 (CET).


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.