Fondspararna är optimistiska trots turbulens

Börsen var under september månad fortsatt orolig efter augusti månads dramatiska börsfall. Börserna påverkades i stor utsträckning av den amerikanska centralbanken FED:s uteblivna räntehöjning och de svajiga utsikterna för tillväxtländerna.

På köpsidan dominerar globalfonder medan fondspararna, i motsats till föregående månad, säljer räntefonder.

- Trots de senaste turbulenta börsmånaderna är fondspararnas tilltro till börsen tillbaka där globala aktiefonder lockar. Vill man fortsatt ha aktieexponering men samtidigt ha en bra riskspridning kan man med fördel välja breda globalfonder, säger Joakim Bornold, Sparekonom på Nordnet.

- Den ökade riskaptiten syns även på säljsidan. Tvärtemot föregående månad så säljer fondspararna räntefonder. En turbulent marknad kan ofta få dig att göra förhastade affärer och då är det viktigt att hålla fast vid din långsiktiga strategi, säger Joakim Bornold, Sparekonom på Nordnet.  

Mest nettoköpta fonderMest nettosålda fonder
SPILTAN AKTIEFOND INVESTMENTBOLAGSPP AKTIEFOND SVERIGE
SPP AKTIEFOND USALÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND
DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGESPP FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND
SPILTAN RÄNTEFOND SVERIGEATLANT STABILITY
DNB GLOBAL INDEKSCATELLA AVKASTNING
SKAGEN GLOBALSPILTAN HÖGRÄNTEFOND
DIDNER & GERGE SMÅBOLAGSEB BIOTEKNIKFOND
RHENMAN HEALTHCARE DIDNER & GERGE AKTIEFOND SVERIGE
SKAGEN KONTIKICARNEGIE CORPORATE BOND
DANSKE INVEST GLOBAL INDEXHANDELSBANKEN LÄKEMEDEL

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks över 270 000 svenska konton under september och fondurvalet exkluderar Nordnet Banks egna gratisfonder.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Joakim Bornold, Sparekonom Nordnet Bank, 0700-99 02 99
Email: joakim.bornold@nordnet.se
Twitter: @JockeNordnet

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ)är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.