Fondspararna i juli: Skulddramat fortsätter

Den låga aktiviteten bland fondspararna fortsätter in i juli månad. Under låg omsättning köper spararna räntefonder och säljer fonder med exponering mot svenska och utländska aktiemarknader.

- Spararna fortsätter att föredra säkerhet framför risk. Nu när Greklandsrubrikerna har avtagit är USA åter i fokus. Med mardrömsscenario om att USA kan tvingas ställa in betalningarna är det naturligt att spararna föredrar att ha sina pengar i säkra tillgångar. Så fort vi får slut på demokraternas och republikanernas pajkastning i Washington kommer vi åter att se en ökad riskaptit, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef pa Nordnet.

På säljsidan placerar sig ett antal fonder som föregående månader har haft stora inflöden.

- Juli har varit en voIatil månad med tvära kast på både upp- och nedsidan. De tvära kasten orsakar stress i sommarlunken och blir därfor enkla säljkandidater, avslutar Jan Dinkelspiel.

Mest köpta fonder

Nordnet Balanserad Spiltan Räntefond Sverige Öhman Penningmarknadsfond Skagen Krona Invesco GT Korea Fund (A) Länsförsäkringar Penningmarknadsfond Cliens Allokering Sverige Nordnet Ränteindex Sverige Folksam Obligationsfond Atlant Stability

Mest sålda fonder

Nordnet Aktieindex Sverige Nordea European High Yield Bond Fund (SEK) Tangent Fond Robur Rysslandsfond Skandia Kapitalmarknad Nordea US High Yield Bond Fund (SEK) Carnegie Strategifond Skagen Kon-Tiki Atlant Edge Robur Penningmarknadsfond

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 230 000 svenska kunder under juli månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef Nordnet, 0701 - 49 79 15
jan.dinkelspiel@nordnet.se