Gjensidige på salgstoppen på flat og volumfattig desemberbørs.

Private aksjesparere lastet ut Gjensidige aksjer for over 50 millioner på en flat og volumfattig desemberbørs. 

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs for bare 101 milliarder i desember. Dette var den laveste månedsomsetningen i hele 2012, og den laveste omsetningen for en enkeltmåned siden mai 2004. Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken gjorde 233.610 transaksjoner og omsatte aksjer for 7,3 milliarder i desember. Dette tilsvarer 7,2 prosent av volumet på børsen og 9,4 prosent av transaksjonene.

- Desember ble den måneden i 2012 med lavest omsetning. Hovedårsaken til dette er at det bare var 17 handelsdager i desember og at aktiviteten i markedet dør helt ut i romjulen. I første halvdel av desember var det faktisk litt trykk i markedet. Blant privatpersoner på børs var antallet handler opp mellom 20 og 30 prosent i første halvdel av desember sammenlignet med foregående måneder, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

De private aksjesparerne benyttet desember til å selge mer aksjer enn de kjøpte. Totalt nettosolgte privatkunder hos de rene nettmeglerne aksjer for 55 millioner kroner.

- De private aksjesparerne og investorene fortsetter å sitte stille i båten. Det nedsalget vi så i desember bærer preg av skattemessig og taktiske disponeringer i forbindelse med årsskiftet, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

Aksjen som ble solgt mest i desember var Gjensidige foran Norsk Hydro og Morpol. De mest kjøpte aksjene i desember var Seadrill, Northland Resources og RCL.

- Hovedforklaringen til nedsalget i Gjensidige er at bindingsperioden og tildelingen av bonusaksjer for de som var med i emisjonen gikk ut. Det var nok en del som egentlig hadde ønsket å selge tidligere men som har sittet og ventet, mens andre valgte å sikre gevinst etter siste tildeling av bonusaksjer, sier Anders Skar.

De mest handlede aksjene i desember var REC, Songa Offshore, Northland Resources, PGS, Aker Solutions, Yara, DNO, Marine Harvest, Statoil og Norsk Hydro.

De mest kjøpte aksjene i desember var Seadrill, Xact Derivat Bull, Northland Resources, RCL, Storebrand, Fred. Olsen Energy, Yara, Panoro Energy, Dolphin Group og Aker Solutions.

De mest solgte aksjene i desember var Gjensidige, Xact Derivat Bear, Norsk Hydro, Morpol, Orkla, DNO, Subsea 7, PGS, Statoil og Norwegian. 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er ekskludert fra statistikken fra juni på grunn av liten omsetning.)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSkandiabankenNettokjøp*
Des. 113 303 4885,04 %2,74 %1,32 %-292
Jan. 124 002 8345,24 %2,95 %1,38 %566
Feb. 124 670 2945,21 %2,55 %1,34 %-367
Mars 124 283 1744,99 %2,41 %1,24 %153
April 123 224 3944,11 %1,97 %0,99 %606
Mai 123 934 1664,01 %2,03 %0,89 %230
Juni 123 693 2884,04 %2,19 %0,82 %-735
Juli 123 320 1984,46 %2,28 %1,08 %-455
Aug. 123 003 1484,59 % 2,51 %1,18 %-119
Sept. 123 209 1804,26 %2,28 %1,12 %-97
Okt. 123 440 2963,99 %1,95 %0,87 %11
Nov. 123 233 7544,45 %2,42 %1,08 %112
Des. 122 495 8485,18 %2,83 %1,35 %-55
OMSETNING:Oslo BørsNordnetNetfondsSkandiabanken
Des. 11163 822 0604,48 %2,60 %0,84 %
Jan. 12207 477 4004,38 %2,96 %0,95 %
Feb. 12234 009 4204,50 %2,59 %0,98 %
Mars 12218 308 3004,56 %2,31 %0,80 %
April 12161 437 7503,79 %1,91 %0,72 %
Mai 12185 084 3203,36 %2,04 %0,61 %
Juni 12196 832 8303,32 %2,08 %0,50 %
Juli 12132 791 0904,20 %2,58 %0,85 %
Aug. 12123 937 4203,97 %2,64 %0,93 %
Sept. 12150 478 6503,45 %2,19 %0,77 %
Okt. 12145 949 8703,52 %1,94 %0,63 %
Nov. 12132 224 1703,42 %2,36 %0,72 %
Des. 12101 146 5203,72 %2,64 %0,85 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i des.

Mest handletMest solgtMest kjøpt
AksjeTrans.AksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1REC     29 684 Gjensidige       -50 335 514 Seadrill     33 230 451
2Songa Offshore       9 899 Xact Derivat Bear       -47 983 602 Xact Derivat Bull     24 085 250
3Northland Resources       9 827 Norsk Hydro       -33 511 938 Northland Resources     21 762 665
4PGS       9 563 Morpol       -30 685 724 RCL     14 750 554
5Aker Solutions       8 167 Orkla       -29 759 964 Storebrand     13 121 676
6Yara       8 014 DNO       -29 662 859 Fred. Olsen Energy     12 956 178
7DNO       7 526 Subsea 7       -25 561 414 Yara     10 246 573
8Marine Harvest       7 487 PGS       -17 553 756 Panoro Energy       8 991 767
9Statoil       6 758 Statoil       -16 776 475 Dolphin Group       8 319 020
10Norsk Hydro       6 580 Norwegian       -13 079 859 Aker Solutions       7 424 622

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds og Skandiabankens kunder.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 436 000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.