Hektisk børsmåned for private aksjesparere i mai

Det har vært en hektisk mai måned for private aksjesparere på Oslo Børs. Store svingninger, stor usikkerhet, og bredt kursfall har bidratt til høy aktivitet blant både kortsiktige spekulanter og langsiktige aksjesparere.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 517.444 transaksjoner i mai og handelsvolumet endte på 36,6 mrd. Internettmeglerne stod for 14,1 % av antallet transaksjoner og 11,4 % av volumet på Oslo Børs i mai.

- Både daytradere og langsiktige investorer har hatt hendene fulle med en nervøs og volatil børs i mai. Begge kundegruppene øker aktiviteten i så turbulente tider som vi har vært vitne til i mai. De kortsiktige spekulantene får flere og større svingninger å handle på, mens de langsiktige investorene gjør endringer i porteføljene ved å selge aksjer som faller mye, eller kjøpe aksjer de mener er blitt billige, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Til tross for høy aktivitet blant private daytradere og aksjesparere, går de rene nettmeglernes markedsandeler ganske kraftig tilbake i mai sammenlignet med tidligere i år. I januar hadde de rene internettmeglerne en markedsandel målt i antall transaksjoner på 19,4%, februar 17,9%, mars 17,7%, april 16,6%, mens i mai er dette falt til 14,1%.

- Internettmeglernes markedsandeler har falt kraftig etter Oslo Børs’ overgang til London børsens handelssystemer. Dette skyldes ikke at det er blitt færre private aksjehandler, men at utenlandske meglerhus gjør langt flere data- eller algoritmegenererte handler. Aktører som Credit Suisse, Citadel og Deutsche Bank gjør nå langt flere transaksjoner enn tidligere, sier Anders Skar.

De private aksjesparerne nettosolgte aksjer for 244 millioner kroner i mai. Dette er en kraftig tilbakegang fra april hvor private aksjesparere nettokjøpte aksjer for 402 millioner kroner.

- Gode kvartalsrapporter var med på å gi privatpersoner økt risikovilje og tro på fremtiden i april. Optimismen fra april er nå erstattet med nervøsitet og frykt for at de økonomiske problemene i Sør Europa vil spre seg og påvirke børsselskapenes inntjening. Privatpersoner er nå mer forsiktige, og har i mai nettosolgt aksjer og redusert risikoen i aksjeporteføljene for å gardere seg mot en eventuell nedtur i markedet, sier Anders Skar.

Blant de mest solgte aksjene i mai finner vi blant annet de 3 store børslokomotivene Telenor, Yara og Norsk Hydro. Listen over de mest kjøpte aksjene i mai domineres i stor grad av selskaper innen olje og oljeservice, og mest kjøpte av alle aksjer i mai var PGS. 

De 10 mest kjøpte aksjene i mai: PGS Statoil Seadrill Sevan Marine Xact Derivat Bull Acergy Marine Harvest Storebrand REC Golden Ocean Group De 10 mest solgte aksjene i mai: Telenor Yara Norsk Hydro REC Tegningsretter Orkla Simrad Optronics Xact Derivat Bear Frontline Scorpion Offshore Atea

 - De 5 mest kjøpte selskapene i mai er alle innen olje og oljeservice. Oljeprisen har falt kraftig i mai, og mange aksjer i sektoren har fått mye juling. Privatpersoner ser på kursfallet som en kjøpsmulighet og øker eksponeringen mot olje. De 2 mest solgte aksjene i mai, Telenor og Yara, var de mest kjøpte i april. Verken børsen eller selskapene har innfridd i mai, og privatpersoner har valgt å selge seg ut eller har hatt stop loss i aksjene. Det er lagt inn bud på både Simrad Optronics og Scorpion Offshore i mai, og privat investorer har benyttet kursoppgangen til å selge seg ut. Tegningsrettene i REC fikk også føtter å gå på i mai. Mange har nok solgt tegningsrettene fordi de ikke ønsker å investere mer penger i REC-aksjen, mens andre har valgt å selge rettene og kjøpe aksjer direkte i markedet for pengene, sier Anders Skar. 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016,
+47 95922277,
anders.skar@nordnet.no 

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
mai.092 902 99413,00 %5,00 %2,60 %2,30 %
jun.092 679 85413,00 %5,00 %2,60 %2,30 %
jul.092 360 7229,90 %3,90 %1,80 %1,90 %
aug.092 542 21411,20 %4,20 %2,20 %1,90 %
sep.092 891 38611,70 %4,00 %2,40 %1,80 %
okt.093 172 81211,00 %4,00 %2,20 %1,90 %
nov.092 820 99212,00 %4,40 %2,60 %1,90 %
des.092 401 91411,00 %4,30 %2,50 %1,90 %
jan.103 236 73611,40 %4,20 %1,90 %1,90 %
feb.103 138 19610,90 %3,60 %1,80 %1,60 %
mar.102 944 57810,50 %3,80 %1,40 %2,00 %
apr.10 3 145 6549,00 %3,40 %2,38 %1,85 %
mai.10 3 668 528 8,48 %3,00 %1,10 %1,52 %
      
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
mai.09325 672 4908,50 %3,50 %2,90 %1,10 %
jun.09291 829 0608,50 %3,50 %2,90 %1,10 %
jul.09182 981 2807,40 %3,40 %2,40 %1,10 %
aug.09221 103 6008,80 %3,80 %3,00 %1,10 %
sep.09284 468 8108,50 %3,20 %2,90 %1,00 %
okt.09345 282 1707,50 %3,10 %2,70 %0,90 %
nov.09287 637 2608,40 %3,30 %2,90 %1,00 %
des.09235 910 9907,80 %3,40 %2,70 %0,90 %
jan.10 329 529 5408,20 %3,50 %2,00 %0,90 %
feb.10316 417 8508,40 %3,10 %1,90 %0,80 %
mar.10284 714 3607,10 %3,10 %1,40 %0,90 %
apr.10303 734 4206,49 %3,25 %1,53 %0,99 %
mai.10319 957 6406,47 %2,86 %1,26 %0,77 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mai (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

 Mest kjøptMest solgtMest handlet
 AksjeNettokjøpAksjeNettosalgAksjeAntall transaksjoner
1PGS89 146 607Telenor-110 306 684Xact Derivat Bull31.672
2Statoil70 126 284Yara-103 942 137Yara31.555
3Seadrill68 677 093Norsk Hydro-42 471 901Seadrill28.747
4Sevan Marine43 549 524REC Tegningsretter-34 799 637Xact Derivat Bear28.145
5Xact Derivat Bull31 897 177Orkla-33 614 829Norsk Hydro25.386
6Acergy25 401 584Simrad Optronics-32 824 606Questerre20.581
7Marine Harvest17 172 579Xact Derivat Bear-30 918 488PGS20.249
8Storebrand16 257 538Frontline-26 256 971REC19.103
9REC13 641 050Scorpion Offshore-25 654 971Telenor16.363
10Golden Ocean10 202 039Atea-17 541 638Golden Ocean14.147

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.