Investeringen som steg 600 % i juni!

Juni ble en trist måned på Oslo Børs, men investorer som satset på nedgang og kjøpte derivater kan gni seg i hendene hele veien til banken. Nordnet har tatt fram en liste over de opsjoner og warranter som steg mest i juni. En investering ville sjudoblet pengene dine.

På topplisten over junis beste warranter og opsjoner er det flest instrumenter med OBX-indeksen som underliggende og investeringer som er skrudd sammen for børsfall er i flertall. Kun to kjøpswarranter/opsjoner er med på topp 10 listen. Det er en opsjon på OBX-indeksen som topper listen og som har steget 600 % i juni. 500 investerte kroner den første juni hadde den 16. juni blitt til hele 3.500 kroner.

Toppliste warranter og opsjoner i juni:

InstrumentUnderliggende%-utviklingFra datoFra kursTil datoTil kurs
OBX1R380OBX60001.06.2011               0,60 16.06.2011               4,20
OBX1R390OBX56701.06.2011               1,50 15.06.2011             10,00
DNBNOR1T70DnB NOR45001.06.2011               0,40 24.06.2011               2,20
YAR1R320Yara43815.06.2011               1,30 16.06.2011               7,00
STL1R135Statoil38010.06.2011               1,00 16.06.2011               4,80
TEL1R90Telenor34401.06.2011               0,90 15.06.2011               4,00
PGS1R80PGS30914.06.2011               1,10 16.06.2011               4,50
OBX1R395OBX30901.06.2011               3,30 15.06.2011             13,50
RCLW11H260DNMRCL27510.06.2011               0,04 21.06.2011               0,15
YAR1F330Yara25803.06.2011               2,65 09.06.2011               9,50

- Det er i måneder som juni hvor vi ser styrken i gearede produkter. En begrenset investering i en salgsopsjon eller salgswarrant kan gi fantastisk avkastning, eller sikre betydelige porteføljer mot kursfall. En veldiversifisert portefølje med sterk korrelasjon med OBX-indeksen har fått juling i juni. Å hedge seg, helt eller delvis, ved hjelp av en salgsopsjon eller salgswarrant har i juni vært en helt rett strategi, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, +47 23 33 30 16 / +47 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 380,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.