Juni: Låg riskvilja hos spararna

Osäkerheten kring Grekland fortsätter sprida oro på marknaden, och i juni minskade både antalet avslut och nettosparandet bland spararna.

I juni gjordes 919 179 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 48 378 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 426 500 stycken, motsvarande en ökning med 2 500 sedan föregående månad och 21 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till -100 miljoner SEK.

FörändringFörändring
Jun. 2012Jun. 2011ett årMaj 2012en månad
Sverige514 671533 990-3,6%648 280-20,6%
Norge148 139165 694-10,6%158 508-6,5%
Danmark96 709110 682-12,6%106 825-9,5%
Finland159 660176 355-9,5%186 957-14,6%
Totalt919 179986 721-6,8%1 100 570-16,5%
Snitt per börsdag48 37853 336-9,3%53 686-9,9%
Aktiva konton426 500384 00011,1%424 0000,6%
Nettosparande (MSEK)-100200-900-

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

- Sommarmånaderna präglas normalt sett av lägre handelsaktivitet, och i år tycks riskviljan extra låg bland spararna på grund av osäkerheten kring Grekland och euron. Både antalet avslut och nettosparandet drabbas, och vi ser bland annat att många valt att plocka ut vårens utdelningar snarare än att återinvestera dem, säger Adrian Westman, Head of Communications på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012 kl 11.30 (CET).

Files