Laber april på børsen, men privatpersoner lastet opp med aksjer.

Det ble en rolig aprilmåned på Oslo Børs med tilnærmet flat utvikling. Omsetningen på børsen falt med 30 % og 34 % målt i henholdsvis handler og volum. Totalt ble det gjennomført 2,6 millioner handler, og omsatt aksjer for 206 milliarder kroner på Oslo Børs i april. Privatpersoner gjorde 266.675 handler og omsatte aksjer for 17,2 milliarder via Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Trade og Skandiabanken i april. Dette tilsvarer en markedsandel på 10 prosent målt i antall transaksjoner og 8,3 prosent målt i volum.

- Privatpersoners handel på børsen i april falt med henholdsvis 36 % og 42 % målt i handler og volum, altså noe mer enn børsen totalt sett. Mens det var 23 handelsdager i mars var det bare sytten og en halv i april som følge av påskeferien. Lav aktivitet både i forkant og etterkant av påsken, i tillegg til at svingningene i markedet er moderate reduserer handelsaktiviteten hos de private aksjesparerne, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

De private aksjesparerne startet året med å nettokjøpe aksjer for over en milliard i januar. Optimismen ble til pessimisme i februar og mars da det ble nettosolgt aksjer for rundt 450 millioner. I april er optimismen tilbake igjen. Totalt ble det nettokjøpt aksjer av privatpersoner for 698 millioner i den rolige påskemåneden.

- Frykten fra mars har sluppet taket og de private investorene har i april hoppet ned fra gjerdet. Den økte optimismen gjenspeiles i et høyt nettokjøp av aksjer, samt posisjonering i derivater og børsnoterte produkter som stiger med børsen. Vi går nå inn i rapportsesongen hvor selskapene skal presentere resultatene fra første kvartal, og de private ser optimistisk på det som skal komme, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Den høye oljeprisen har løftet Statoilaksjen til topps over de mest populære aksjene å kjøpe blant private aksjesparere i april. Cruiseselskapet RCL følger på en god andreplass. Turbulensen og kursfallet i Sevan Marine har også fått de private til å laste opp i det trøblete offshoreselskapet.

- Den mislykkete emisjonen i Sevan drilling og kursmassakren i april har sendt de private aksjesparerne ut på bunnfiske i aksjen, sier Anders Skar.  Ellers legger vi merke til at bjellesauen John Fredriksen er representert med 3 aksjer på topp ti listen i april. Golar med sin gassatsning, Marine Harvest som nyter godt av høy laksepris og tørrlastselskapet Golden Ocean er alle populære investeringsobjekter blant de private i april, fortsetter Skar.

På topp blant de mest solgte aksjene, og minst populære i april finner vi Yara og Norsk Hydro.

- Yara leverte riktignok et knallresultat for første kvartal, men mange av kundene anser at fremtidsutsiktene er usikre og frykter også tøffere konkurranse for selskapet. Norsk Hydro leverte ikke en like god kvartalsrapport, men konsensus i markedet er positivt. At de private har solgt aksjen skyldes hovedsakelig gevinstsikring, avslutter Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77,
anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSaxo-E*TradeSkandiabankenNettokjøp*
apr.10 3 145 6549,00 %3,40 %2,38 %1,85 %402
mai.10 3 668 528 8,48 %3,00 %1,10 %1,52 %-244
jun. 103 565 6428,10 %2,90 %1,26 %1,43 %-105
jul. 103 138 1726,91 %2,64 %0,90 %1,37 %-107
aug.102 971 3068,15 %3,16 %1,72 %1,48 %21
Sep. 102 953 8348,21 %3,17 %1,26 &1,54 %-373
Okt.103 115 9367,72 %2,95 %1,18 %1,52 %4
Nov. 103 463 7387,91 %3,20 %0,93 %1,93 %559
Des. 102 767 2227,74 %3,36 %0,81 %2,04 %-1055
Jan. 113 556 9707,04 %2,98 %0,72 %1,83 %1275
Feb. 113 486 5726,48 %2,84 %0,95 %1,81 %-88
Mars 113 783 0125,76 %2,53 %1,37 %1,40 %-363
April 112 647 9005,37 %2,51 %0,91 %1,27 %698
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner 

 
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsSaxo-E*TradeSkandiabanken
apr.10303 734 4206,49 %3,25 %1,53 %0,99 %
mai.10319 957 6406,47 %2,86 %1,26 %0,77 %
jun. 10271 917 9306,88 %3,19 %1,50 %0,88 %
jul. 10204 367 5005,81 %2,80 %1,11 %0,93 %
aug. 10245 194 2306,61 %3,13 %1,75 %0,93 %
Sep. 10254 003 2406,32 %2,83 %1,41 %1,00 %
Okt.10293 854 7605,54 %2,63 %1,40 %0,97 %
Nov. 10321 169 1305,30 %2,65 %1,01 %1,05 %
Des. 10235 240 1005,61 %2,98 %0,91 %1,13 %
Jan. 11312 688 1904,96 %2,56 %0,89 %1,06 %
Feb. 11325 494 2024,94 %2,55 %1,17 %1,03 %
Mars 11311 595 6204,32 %2,27 %1,95 %0,91 %
April 11206 836 0304,06 %2,20 %1,22 %0,83 %

 *Tall i tusen
 

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i april.

Mest handletMest solgtMest kjøpt
AksjeTrans.AksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1Yara    23 581 Yara -172 276 650 Statoil  617 968 033
2REC    21 087 Norsk Hydro   -47 764 460 RCL  208 660 802
3RCL    14 479 Subsea 7   -29 914 620 Sevan Marine    53 045 874
4Sevan Marine    12 865 Xact Derivat Bear   -25 367 643 Statoil Fuel & Retail    32 326 518
5Norsk Hydro    12 760 Orkla   -24 597 316 Marine Harvest    30 219 620
6Statoil    12 268 REC   -19 313 156 Xact Derivat Bull    30 079 109
7PGS      9 114 Kongsberg Autom.   -17 162 877 Golar    26 482 408
8Seadrill      8 072 Storebrand   -15 059 815 Aker Solutions    23 894 251
9DnB NOR      7 875 Norwegian Property   -14 248 054 Rocksource    15 116 751
10Xact Derivat Bull      7 620 Det norske oljeselskap   -10 702 785 Golden Ocean    14 586 262

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.
 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 346,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, and www.nordnet.fi.