Lastet opp med aksjer i februar.

I januar stod de private aksjesparerne igjen på perrongen, men i februar har de hoppet på toget og lastet opp med aksjer for videre børsopptur.

Omsetningen og antall handler blant private aksjekunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken falt med henholdsvis 10 og 11 prosent fra januar til februar. Til tross for lavere aktivitet nettokjøpte privatpersoner på børs aksjer for 118 millioner kroner i februar.

- Færre handelsdager og vinterferie trakk aktiviteten ned, mens gode makroutsikter, og jevnt over noe bedre tall enn forventet fra selskapene for fjerde kvartal, har bidratt til økt risikovilje og optimisme blant de private aksjesparerne, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

- Hittil i år er hovedindeksen opp med 6,5 prosent, og står nå i 473 poeng, bare 11,2 prosent unna all time high. Det er utvilsomt bedre stemning på børsen nå enn på lenge. Dårlige nyheter biter ikke på investorene på samme måte som vi har opplevd de siste årene. I februar har verken nervøsitet og uro i forbindelse med det italienske parlamentsvalget, eller fall i oljeprisen klarte å senke børsen. Det skal legges til at både det italienske valget og det amerikanske budsjettstupet har fått investorene til å rynke litt på pannen ved inngangen til mars, sier Skar.

Northland Resources var igjen den mest handlede aksjen blant privatpersoner i februar foran Norse Energy og REC. Den mest intense spekulasjonen i Northland-aksjen har gitt seg, men det er fortsatt store kurssvingninger og derfor mange som fortsatt trader den, forteller Anders Skar i Nordnet.

Privatpersoner nettokjøpte Statoil aksjer for 93,5 millioner i februar, og det gjør aksjen til den mest populære å kjøpe foran Yara og Storebrand.

- Oljeprisen falt 2,8 prosent i februar og bidro dermed naturligvis til et fall for energi- og oljerelaterte aksjer. Energi og råvarebasert industri var de eneste bransjene som ga negativ avkastning i februar med fall på henholdsvis 1,4 og 4,7 prosent. Kvartalstallene fra Statoil var bra, men aksjen har allikevel blitt tynget i februar av fallet i oljeprisen og dette har fristet private investorer til å hamstre Statoil aksjer, sier Anders Skar.

Best avkastning i februar ga helsesektoren som steg med over 12,9 prosent. Sparebanker og finanssektoren var også blant vinnerne i februar med en oppgang på henholdsvis 9,3 prosent og 7,7 prosent. Den positive utviklingen i DNB har bidratt til at privatpersoner har solgt unna DNB aksjer for 87,3 millioner i februar. Andre aksjer som private aksjeinvestorer solgte mye i februar var Subsea 7 og Algeta.

- DNB leverte meget gode tall i februar og steg nesten 12 prosent i løpet av måneden. Hittil i år er aksjen opp over 21 prosent, og den sterke kursutviklingen har bidratt til at de private har valgt å sikre gevinster, sier Anders Skar.
 

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i februar hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLETAntall transaksjoner
Northland Resources24 911
Norse Energy17 811
REC15 684
Norsk Hydro13 340
Storebrand12 610
Norwegian Air Shuttle11 737
Aker Solutions10 175
Yara9 710
PGS9 595
DNB8 973
MEST KJØPTNettokjøpMEST SOLGTNettosalg
Statoil       93 468 582 DNB       -87 291 152
Yara       56 001 273 Subsea 7       -71 331 036
Storebrand       40 634 546 Algeta       -25 726 570
PGS       38 628 793 Gjensidige       -23 321 188
Seadrill       36 026 470 Norwegian Air       -18 331 682
Aker Solutions       21 912 160 Polarcus       -17 944 948
Sevan Drilling       19 189 387 DNO       -17 111 939
Archer       18 305 747 Atea       -16 000 207
Xact Derivat Bear       18 005 644 Norsk Hydro       -13 175 844
BW Offshore       14 202 289 TGS-Nopec       -11 216 298

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSkandiabankenNettokjøp (MNOK)
feb. 124 670 2945,21 %2,55 %1,34 %-367
mar. 1242831744,99 %2,41 %1,24 %153
apr. 123 224 3944,11 %1,97 %0,99 %606
mai. 123 934 1664,01 %2,03 %0,89 %230
jun. 123 693 2884,04 %2,19 %0,82 %-735
jul. 123 320 1984,46 %2,28 %1,08 %-455
aug. 123 003 1484,59 %2,51 %1,18 %-119
sep. 123 209 1804,26 %2,28 %1,12 %-97
okt. 123 440 2963,99 %1,95 %0,87 %11
nov. 123 233 7544,45 %2,42 %1,08 %112
des. 122 495 8485,18 %2,83 %1,35 %-55
jan. 13 3 228 1626,11 %3,61 %1,44 %-38
feb. 133 122 9385,80 %3,02 %1,42 %118
OMSETNINGOslo Børs (TNOK)NordnetNetfondsSkandiabanken
feb. 12234 009 4204,50 %2,59 %0,98 %
mar. 12218 308 3004,56 %2,31 %0,80 %
apr. 12161 437 7503,79 %1,91 %0,72 %
mai. 12185 084 3203,36 %2,04 %0,61 %
jun. 12196 832 8303,32 %2,08 %0,50 %
jul. 12132 791 0904,20 %2,58 %0,85 %
aug. 12123 937 4203,97 %2,64 %0,93 %
sep. 12150 478 6503,45 %2,19 %0,77 %
okt. 12145 949 8703,52 %1,94 %0,63 %
nov. 12132 224 1703,42 %2,36 %0,72 %
des. 12101 146 5203,72 %2,64 %0,85 %
jan. 13150 381 6904,20 %3,29 %0,94 %
feb. 13141 837 3504,19 %2,94 %0,94 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.