Mars: Något lugnare bland spararna

Efter en intensiv start på året minskade aktiviteten något bland spararna i mars.

I mars gjordes 1 257 405 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 57 155 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 418 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 000 sedan föregående månad och 12 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars preliminärt till 0,6 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Mar. 2012Mar. 2011ett årFeb. 2012en månad
Sverige689 643738 570-6,6%731 942-5,8%
Norge216 177230 556-6,2%228 467-5,4%
Danmark136 641161 278-15,3%155 317-12,0%
Finland214 944245 318-12,4%258 828-17,0%
Totalt1 257 4051 375 722-8,6%1 374 554-8,5%
Snitt per börsdag57 15559 814-4,4%65 455-12,7%
Aktiva konton418 000372 50012,2%414 0000,9%
Nettosparande (MSEK)600900-33,3%1 400-57,1%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

- Efter en rivstart på året med många uppgångar och en intensiv rapportperiod i februari, tog spararna det lite lugnare i mars. Kundtillväxten ligger samtidigt på fortsatt höga nivåer, säger Adrian Westman, Communications Manager på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Communications Manager Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl 11:45 (CET).

Files