Mars: Tvära kast i katastrofstämplad månad

Aktiviteten bland spararna minskade något i mars jämfört med föregående månad. I spåren av jordbävningen och tsunamin i Japan nåddes dock nytt årshögsta i antal avslut på en handelsdag.

I mars gjordes 1 375 722 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 59 814 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 372 500 stycken, motsvarande en ökning med 2 600 sedan föregående månad och 12 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars till 0,9 miljarder SEK.

   Förändring Förändring
 mar-11mar-10ett årfeb-11en månad
Sverige738 570703 6015,0%757 309-2,5%
Norge230 556281 452-18,1%223 7403,0%
Danmark161 278182 021-11,4%136 21718,4%
Finland245 318238 1653,0%268 539-8,6%
Totalt1 375 7221 405 239-2,1%1 385 805-0,7%
Snitt per börsdag59 81461 097-2,1%69 290-13,7%
Aktiva konton372 500317 80017,2%369 9000,7%
Nettosparande (MSEK)9001 000-10,0%1 400-35,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

- Spararna såg om sina portföljer i spåren av katastrofen i Japan, och vi såg en mycket hög aktivitet under ett antal dagar. Under senare delen av månaden intog man sedan en försiktigare inställning mot börsen. Nettosparandet minskade samtidigt något jämfört med februari, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:

Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011 kl 10.30 (CET).