Nordiske sparere sitter stille i båten

De nordiske sparerne har en tilnærmet lik fordeling mellom renter, aksjer og fond i sine spareporteføljer som ved inngange til året, og det er ingen dramatisk forandring i risikoviljen hos folk til tross for et første kvartal fylt med uroligheter i Midt-Østen og Nord-Afrika, naturkatastrofe i Japan og økende bekymring for gjeldskrise i Europa. Sparerne sitter rett og slett stille i båten i følge det nordiske sparebarometeret fra Nordnet Bank.

-          De private sparerne i Norden har sittet stille i båten i første kvartal. Etter en veldig positiv inngang i januar ble de mer forsiktig i februar og mars som følge av uro i Midt-Østen, Nord-Afrika, naturkatastrofen i Japan og økt frykt for gjeldskrisen i Europa. Vi befinner oss sannsynligvis i et brytningspunkt hvor sparerne fortsatt sitter stille i båten og venter på at markedet enten skal opp eller ned. Kommer gjeldskrisen i Europa til å påvirke markedet med dommedagskraft, eller blir den kommende kvartalsrapportperioden en gledelig fest? Svaret på dette og utviklingen framover avgjør hvordan sparerne vil plassere sine sparekroner i tiden som kommer, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Slik ser de Nordiske spareporteføljene ut
Land31-03-201131-12-201030-09-2010
Sverige        298 992 kr         294 911 kr         284 661 kr
Norge        220 615 kr         207 810 kr         221 446 kr
Finland          40 106 kr           41 265 kr           41 420 kr
Danmark        236 569 kr         236 780 kr         213 489 kr
 

Tabell : Sparekapital per snittkonto pr kunde og pr land

-          De norske investorene har sett sin spareportefølje øke i verdi i første kvartal. Det samme har svenskene, mens finnene og danskene har sett sine porteføljer falle i verdi i første kvartal. En del av økningen i verdi skyldes at de private sparerne i Norden har stappet inn ca 5 milliarder nye kroner på sine Nordnet-kontoer i første kvartal. Pengene har funnet veien til markedet og fordelingen mellom aksje- og renteeksponering har ikke endret seg noe spesielt siden nyttår , sier Anders Skar.

Land  (31-03-2011)KontanterAksjerFond
Sverige11% (12%)63% (63%)26% (25%)
Norge14% (13%)79% (80%)7% (7%)
Danmark13% (13%)80% (80%)7% (7%)
Finland9% (9 %)91% (91%)0% (0%)

Tabell : Andelen kontanter, aksjer og fond av porteføljene i respektive land. Prosentsatsen i parantes viser motsvarende andel ved utgangen av forrige kvartal (Q4 2010).

-          Norske sparere hadde en avventende holdning til aksjemarkedet i store deler av 2010, men risikoviljen og eksponering mot aksjemarkedet økte mot slutten av året. Til tross for økt oljepris, inflasjonsfrykt og bekymringer for veksten i verdensøkonomien, nervøsitet for situasjon i Midt-Østen og Nord-Afrika og gjeldssituasjonen i Europa har ikke de private investorene endret spesielt mye i sitt sparemønster. Vi ser verken at de private investorene rømmer eller strømmer til aksjemarkedet, men opprettholder sin langsiktige sparing og aktivaallokering. Det er alltid usikkerhet og noe å bekymre seg for i aksjemarkedet, det er dette man får betalt for i lengden. Og til tross for at det har vært mye å bekymre seg for har ikke børsen svingt ekstremt mye i år, og de nordiske børsene har hittil i år relativt flat eller noe positiv utvikling, sier Anders Skar. 

Belåning i de private sparernes porteføljer

Land31-03-201131-12-201030-09-2010
Sverige3,95%3,71%4,90%
Norge8,56%8,55%8,70%
Finland3,77%3,43%3,94%
Danmark8,28%8,51%6,80%

Tabell : Belåningsgrad per snittkonto pr kunde og pr land

-          Når det kommer til belåningen i porteføljen til de norske og nordiske sparerne ser vi heller ingen dramatiske skift fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år. Totalt sett låner de private mer nå enn ved inngangen til året, men tilstrømningen av ny kapital sørger for at belåningsgraden og risikoen i porteføljen ikke endres i spesielt stor grad, sier Anders Skar.

De mest populære aksjene og fondene

Aksjer

SverigeNorgeDanmarkFinland
HENNES & MAURITZRECVESTAS WIND SYSTEMSNOKIA OYJ
ERICSSONNORSK HYDRODANSKE BANKFORTUM OYJ
ASTRAZENECASTATOIL ASANOVO NORDISKSAMPO A

Tabell : De mest populære aksjene å eie i respektive land målt i antall kunder pr 31-03-2011.

Fond

SverigeNorgeDanmarkFinland
SKAGEN GLOBALHOLBERG NORGESKAGEN KON-TIKITEMPLETON ASIAN GROWTH
SKAGEN KONTIKIWARRENWICKLUND NORGE SYDINVEST BRIKSKAGEN GLOBAL
LANNEBO SMÅBOLAGHOLBERG NORDENJYSKE INVEST KINAEVLI EURO LIVIDI B

Tabell : De mest populære fondene å eie målt i antall kunder i respektive land pr 31-03-2011.

-          Hennes & Mauritz klatrer til topps og er nå for første gang den mest populære aksjen å eie blant svenske aksjesparere. I Norge fortsetter REC å være den mest populære aksjen selv om de private jevnt over har solgt seg ned i hele første kvartal. Det finske flaggskipet Nokia har vært i hardt vær den siste tiden, men dette har bare bidratt til at de private finske aksjesparerne har lastet opp mer i den tidligere mobilgiganten, sier Anders Skar.

-          På fondssiden er Norge og Norden fond på topp for nordmenn, mens både dansker, finner og svensker søker alle mer eksotiske markeder når de plasserer fondskronene. Fond fra fremvoksende markeder er mer populære å eie blant våre nordiske naboer, sier Anders Skar