Nordnet: avslut, nettosparande och konton i april

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

I april gjordes 1 165 063 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 61 319 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 504 900 stycken, motsvarande en ökning med 17 600 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 0,9 miljarder SEK.

FörändringFörändring
April 2014April 2013ett årMars 2014en månad
Sverige537 270583 428-7,9%614 699-12,6%
Norge151 920195 841-22,4%201 434-24,6%
Danmark199 083131 98550,8%228 645-12,9%
Finland276 790246 70712,2%290 120-4,6%
Totalt1 165 0631 157 9610,6%1 334 898-12,7%
Snitt per börsdag61 31956 4868,6%63 567-3,5%
Aktiva konton504 900459 9009,8%501 3000,7%
Nettosparande (MSEK)90060050,0%1 300-30,8%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– April blev en månad med blandad utveckling på de nordiska börserna, men utan större dramatik. Oslobörsen steg under månaden, medan Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors i princip slutade oförändrade. Perioden präglades av fortsatt oro kring Ryssland och Ukraina samt fokus på centralbankernas agerande mot bakgrund av ett osäkert konjunkturläge. Rapportperioden för första kvartalet drog igång med blandat utfall för de nordiska bolagen, men med lite övervikt mot negativa överraskningar, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2014 kl 13:00 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 504,900 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.