Nordnet: avslut, nettosparande och konton i april

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I april gjordes 1 157 961 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 56 486 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 459 900 stycken, motsvarande en ökning med 15 600 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 0,6 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Apr. 2013Apr. 2012ett årMar. 2013en månad
Sverige583 428600 104-2,8%536 4008,8%
Norge195 841137 09842,8%156 70925,0%
Danmark131 98599 91032,1%140 988-6,4%
Finland246 707198 40024,3%214 07315,2%
Totalt1 157 9611 035 51211,8%1 048 17010,5%
Snitt per börsdag56 48657 528-1,8%53 7525,1%
Aktiva konton459 900421 2009,2%456 3000,8%
Nettosparande (MSEK)6001 100-45%1 100-45%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– De nordiska börserna rör sig sidledes för andra månaden i rad. Spararna fortsatte dock att göra affärer, och handelsaktiviteten per börsdag är upp 5% jämfört med föregående månad, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013 kl 12:00 (CET).

Files