Nordnet: avslut, nettosparande och konton i augusti

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I augusti gjordes 1 081 746 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 51 512 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 523 000 stycken, motsvarande en ökning med 35 700 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 1,4 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Aug 2014Aug 2013ett årJul 2014en månad
Sverige488 358516 888-5,5%483 1821,1%
Norge160 275194 275-17,5%136 69617,2%
Danmark210 634194 1638,5%175 73519,9%
Finland222 479195 69413,7%218 9561,6%
Totalt1 081 7461 101 020-1,8%1 014 5696,6%
Snitt per börsdag51 51250 0462,9%44 11216,8%
Aktiva konton523 000469 80011,3%519 4000,7%
Nettosparande (MSEK)1 400400250,0%1 900-26,3%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Augusti månad inleddes svagt med fallande kurser på samtliga nordiska börser. Placerarna hade många skäl att trycka på säljknappen med en omvärld fylld av geopolitisk oro samt frågetecken för börsernas värderingar efter en rapportperiod med svaghetstecken. Turbulensen blev dock relativt kortvarig och börserna återhämtade sig stadigt under månaden, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Nordnets kunder uppvisade fortsatt investeringsvilja under den sista sommarmånaden. I augusti ökade antalet avslut per börsdag med 16,8 procent jämfört med föregående månad och 2,9 procent jämfört med ett år tillbaka. Nettosparandet ligger på en fortsatt bra nivå och är väsentligt högre än augusti förra året, fortsätter Johan Tidestad.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2014 kl 12:00 (CET). 

Nordnet is a Nordic online bank with about 523,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.