Nordnet: avslut, nettosparande och konton i februari

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I februari gjordes 1 289 452 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 64 473 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 496 700 stycken, motsvarande en ökning med 9 400 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i februari preliminärt till 1,2 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Feb 2014Feb 2013ett årJan 2014en månad
Sverige598 029597 7360,0%695 744-14,0%
Norge198 574167 65618,4%230 555-13,9%
Danmark213 100126 05869,0%263 659-19,2%
Finland279 749226 26723,6%319 183-12,4%
Totalt antal avslut1 289 4521 117 71715,4%1 509 141-14,6%
Snitt per börsdag64 47355 88615,4%71 864-10,3%
Aktiva konton496 700452 4009,8%492 5000,9%
Nettosparande (MSEK)1 20090033,3%1 300-7,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Den höga aktiviteten från januari höll i sig bland Nordnets kunder även i februari. Antalet avslut per dag är 15 procent högre än samma månad förra året. De nordiska börserna steg under februari och flera index noterade nya all-time high. Den starka börsutvecklingen står i kontrast till rapporterna för fjärde kvartalet och som överlag var sämre än analytikernas förväntningar. Börsen och företagens vinster utvecklas i olika riktning och börsuppgången bygger på förväntningar om kommande vinstlyft snarare än faktiska vinstförbättringar, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2014 kl 12:00 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 496,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.