Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i februari

I februari gjordes 1 117 717 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 55 886 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 452 400 stycken, motsvarande en ökning med 8 100 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i februari preliminärt till 0,9 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Feb 2013Feb 2012ett årJan 2013en månad
Sverige597 736731 942-18,3%675 446-11,5%
Norge167 656228 467-26,6%196 257-14,6%
Danmark126 058155 317-18,8%138 628-9,1%
Finland226 267258 828-12,6%300 848-24,8%
Totalt1 117 7171 374 554-18,7%1 311 179-14,8%
Snitt per börsdag55 88665 455-14,6%59 599-6,2%
Aktiva konton452 400414 0009,3%449 1000,7%
Nettosparande (MSEK)9001 400-36%1 300-31%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– De nordiska börserna fortsätter uppåt i februari, och har börjat året på uppgångar mellan 6-10%. Finland noterar sin nionde plusmånad i rad. Kontoinflödet hos Nordnet är stabilt och nettosparandet för perioden uppgår till knappt en miljard kronor. Aktiehandeln har dämpats något sedan föregående månad, men riskviljan hos privatspararna är mycket tydligare än under andra halvåret 2012, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet.


För mer information, kontakta:

Håkan Nyberg, vd, 0703-970 904, hakan.nyberg@nordnet.se

Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2013 kl 11:00 (CET).


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 452,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files