Nordnet: avslut, nettosparande och konton i juli

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I juli gjordes 1 014 569 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 44 112 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 519 400 stycken, motsvarande en ökning med 32 100 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 1,9 miljarder SEK.


Juli 2014Juli 2013Förändring ett årJuni 2014Förändring en månad
Sverige483 182413 06717,0%417 15815,8%
Norge136 696153 500-10,9%145 050-5,8%
Danmark175 735138 31427,1%191 442-8,2%
Finland218 956207 1965,7%204 7516,9%
Totalt1 014 569912 07711,2%958 4015,9%
Snitt per börsdag44 11239 65611,2%50 442-12,5%
Aktiva konton519 400467 30011,1%516 1000,6%
Nettosparande (MSEK)1 900700171,4%700171,4%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Semestermånad och stillastående nordiska börsindex till trots visar Nordnets kunder intresse för börsen och hög sparvilja i juli. Nettosparandet var det högsta på över tre år och antalet affärer bland våra nordiska kunder ökade med 11 procent jämfört med samma månad förra året, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2014 kl 13:00 (CET). 

Nordnet is a Nordic online bank with about 519,400 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.