Nordnet: avslut, nettosparande och konton i juli

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

I juli gjordes 912 077 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 39 656 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 467 300 stycken, motsvarande en ökning med 23 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 0,7 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Jul 2013Jul 2012ett årJun 2013en månad
Sverige413 067424 312-2,7%432 051-4,4%
Norge153 500138 06511,2%161 667-5,1%
Danmark138 31493 85147,4%130 3426,1%
Finland207 196156 22232,6%150 40537,8%
Totalt912 077812 45012,3%874 4654,3%
Snitt per börsdag39 65636 9307,4%48 581-18,4%
Aktiva konton467 300429 5008,8%465 0000,5%
Nettosparande (MSEK)7001 000-30,0%7000%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2013 kl 12:00 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 467,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.