Nordnet: avslut, nettosparande och konton i juni

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I juni gjordes 958 401 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 50 442 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 516 100 stycken, motsvarande en ökning med 28 800 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till 0,7 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Jun 2014Jun 2013ett årMaj 2014en månad
Sverige417 158432 051-3,4%512 486-18,6%
Norge145 050161 667-10,3%149 149-2,7%
Danmark191 442130 34246,9%197 771-3,2%
Finland204 751150 40536,1%234 614-12,7%
Totalt958 401874 4659,6%1 094 020-12,4%
Snitt per börsdag50 44248 5813,8%56 104-10,1%
Aktiva konton516 100465 00011,0%508 7001,5%
Nettosparande (MSEK)7007000,0%900-22,2%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Juni bjöd på en blandad utveckling på de nordiska börserna under en relativt händelsefattig börsmånad. Indexen i Köpenhamn och Oslo steg marginellt och fortsätter sin resa uppåt. Dessa båda börser tillhör de bästa börserna i världen så här långt i år med uppgångar på 20 respektive 13 procent. Indexen i Stockholm och Helsingfors backade något under månaden, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2014 kl 12:00 (CET). 


Nordnet is a Nordic online bank with about 516,100 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.