Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i mars

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I mars gjordes 1 048 170 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 53 752 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 456 300 stycken, motsvarande en ökning med 12 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars preliminärt till 1,1 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Mar. 2013Mar. 2012ett årFeb. 2013en månad
Sverige536 400689 643-22,2%623 412-14,0%
Norge156 709216 177-27,5%179 168-12,5%
Danmark140 988136 6413,2%132 1656,7%
Finland214 073214 944-0,4%237 118-9,7%
Totalt1 048 1701 257 405-16,6%1 171 863-10,6%
Snitt per börsdag53 75257 155-6,0%58 593-8,3%
Aktiva konton456 300418 0009,2%452 4000,9%
Nettosparande (MSEK)1 10060083%1 00010%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Börsklättringen som inledde året stannade av i mars och de nordiska börserna slutade alla kring nollstrecket, med något lägre handelsaktivitet som följd. Bortsett från januari som traditionellt alltid är en stark månad ligger nettosparandet på den högsta nivån sedan ett år tillbaka och kundtillväxten är fortsatt stabil, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se
0708-875 775

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2013 kl 12:00 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 456,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplify savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files