Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i november

I november gjordes 1 007 520 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 45 796 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 442 00 stycken, motsvarande en ökning med 3 000 sedan föregående månad och 36 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till 0,5 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Nov. 2012Nov. 2011ett årOkt. 2012en månad
Sverige548 849723 652-24,2%594 121-7,6%
Norge146 210241 869-39,5%142 4472,6%
Danmark108 836131 525-17,3%94 80614,8%
Finland203 625251 067-18,9%182 31911,7%
Totalt1 007 5201 348 113-25,3%1 013 693-0,6%
Snitt per börsdag45 79662 703-27,0%44 0743,9%
Aktiva konton442 000403 0009,7%439 0000,7%
Nettosparande (MSEK)5005000%40025%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

-   Det finns tecken till lite mer positiva tongångar bland spararna. Marknaderna har utvecklats bra i november, och framför allt de svenska och finska börserna sticker ut positivt med en avkastning på 3-5%, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2012 kl 12.00 (CET).

Files