Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i oktober

I oktober gjordes 1 013 693 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 44 074 avslut per börsdag. Antalet aktiva konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 439 000 stycken, motsvarande en ökning med 3 400 sedan föregående månad och 33 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i oktober preliminärt till 0,4 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Okt. 2012Okt. 2011ett årSep. 2012en månad
Sverige594 121830 904-28,5%551 7527,7%
Norge142 447234 487-39,3%138 1323,1%
Danmark94 806130 102-27,1%114 754-17,4%
Finland182 319282 470-35,5%194 457-6,2%
Totalt1 013 6931 477 963-31,4%999 0951,5%
Snitt per börsdag44 07470 379-37,4%49 955-11,8%
Aktiva konton439 000398 00010,3%435 6000,8%
Nettosparande (MSEK)4004000%100300%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

-  Jämfört med september ser vi både ett ökat nettosparande och kundinflöde. Börsaktiviteten ligger dock kvar på låga nivåer, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

 
För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2012 kl 11.00 (CET).

Files