Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i september

Aktiviteten bland spararna ökade något i september jämfört med föregående månad.

I september gjordes 999 095 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 49 955 avslut per börsdag. Antalet aktiva konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 435 600 stycken, motsvarande en ökning med 2 600 sedan föregående månad och 30 100 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 0,1 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Sep. 2012Sep. 2011ett årAug. 2012en månad
Sverige551 752826 945-33,3%513 7907,4%
Norge138 132234 816-41,2%138 517-0,3%
Danmark114 754127 561-10,0%118 918-3,5%
Finland194 457238 426-18,4%213 824-9,1%
Totalt999 0951 427 748-30,0%985 0491,4%
Snitt per börsdag49 95564 898-23,0%42 82816,6%
Aktiva konton435 600395 00010,3%433 0000,6%
Nettosparande (MSEK)100400-75%300-167%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

- Det stabila inflödet av nya kunder som vi har sett under hela året håller i sig även i september. Däremot ser vi att befintliga kunder är mer försiktiga i sitt sparande, vilket återspeglas i antalet avslut på börsen, säger Adrian Westman, Head of Corporate Communications på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Corporate Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2012 kl 12.00 (CET).
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 435,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.


Files