Nordnet: månadsstatistik april

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I april gjordes 1 840 987 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 87 666 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i april till 511 500, vilket är 4 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 657 300 stycken, motsvarande en ökning med 6 800 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i april preliminärt till 700 miljoner SEK och sparkapitalet till 199 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av april till 7,4 miljarder SEK. 

AprilAprilFörändringMarsFörändring
20162015ett år2016en månad
Antal avslut
Sverige971 969734 46332,3%853 67513,9%
Norge258 009189 53936,1%235 2859,7%
Danmark310 169340 046-8,8%319 437-2,9%
Finland300 840337 683-10,9%311 536-3,4%
Totalt1 840 9871 601 73114,9%1 719 9337,0%
Snitt per börsdag87 66684 3024,0%83 8994,5%
Aktiva kunder511 500454 30012,6%507 1000,9%
Aktiva konton657 300577 40013,8%650 5001,0%
Nettosparande (MSEK)7001 800-61,1%-700-200,0%
Sparkapital (Mdr SEK)1991971,0%1971,4%
Värdepappersbelåning exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 6103 83520,2%4 688-1,7%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 7482 32618,1%2 7111,3%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

- De nordiska börserna hade en neutral utveckling under april. Oslo stack dock ut med en uppgång på 5,5%, mycket beroende på ett stigande oljepris. Rapportperioden var blandad med flertalet bolag som slog förväntningarna men också svaga rapporter från bland andra Ericsson och bankerna. Det stora antalet rapporter har tilldragit sig privatspararnas intresse, vilket har lett till en högre aktivitet under april jämfört med föregående månad, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2016 kl 15:00 (CET).

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.