Nordnet: månadsstatistik augusti

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I augusti gjordes 1 963 193 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 85 356 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i augusti till 534 600, vilket är 6 000 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 689 600 stycken, motsvarande en ökning med 8 400 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 1 300 miljoner SEK och sparkapitalet till 221 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av augusti till 8,3 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

  AugustiAugustiFörändringJuliFörändring
  20162015ett år2016en månad
Antal avslut               
Sverige1 078 514866 80224,4%850 44726,8%
Norge238 358213 12611,8%191 50524,5%
Danmark354 143369 591-4,2%281 17126,0%
Finland292 178295 651-1,2%278 0305,1%
Totalt1 963 1931 745 17012,5%1 601 15322,6%
Snitt per börsdag85 35683 1032,7%76 24511,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)*66 69465 7521,4%54 72221,9%
Aktiva kunder534 600472 80013,1%528 6001,1%
Aktiva konton689 600602 60014,4%681 2001,2%
Nettosparande (MSEK)**1 3002 100-38,1%1 00030,0%
Sparkapital (Mdr SEK)22119314,5%2162,1%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 8554 11617,9%4 6524,4%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 9612 43721,5%2 9002,1%
Bolån (MSEK)***491--36933,0%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Ett kapital om 0,3 miljarder har under augusti flyttats från Nordnet till Söderberg & Partners till följd av det minskade partnersamarbetet. Totalt har 10,2 miljarder relaterat till Söderberg & Partners flyttats från Nordnet. 

*** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

Se CFO Jacob Kaplan och CCO Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 13:45 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet.  

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, Vd | 
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904

Johan Tidestad, Kommunikationschef | johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 12:30 CET.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.