Nordnet: månadsstatistik december

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

I december gjordes 1 850 456 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 92 523 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i december till
490 400, vilket är 4 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 627 500 stycken, motsvarande en ökning med 7 100 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i december preliminärt till 1 200 miljoner SEK och sparkapitalet till 200 miljarder SEK.
Utlåningen uppgick vid utgången av december till 7,1 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Dec 2015Dec 2014ett årNov 2015en månad
Sverige953 464581 65863,9%1 070 636-10,9%
Norge229 696194 13218,3%224 7702,2%
Danmark355 482217 91663,1%389 614-8,8%
Finland311 814271 56014,8%317 878-1,9%
Totalt1 850 4561 265 26646,3%2 002 898-7,6%
Snitt per börsdag92 52366 59338,9%95 376-3,0%
Aktiva kunder490 400432 60013,4%485 6001,0%
Aktiva konton627 500544 60015,2%620 4001,1%
Nettosparande (MSEK)1 2001 500-20,0%-1 000
Sparkapital (Mdr SEK)20016620,3%203-1,4%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 5223 31136,6%4 3962,9%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 5872 30812,1%2 5650,9%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

- December blev en svag avslutning på ett blandat år för Nordenbörserna. Samtliga fyra nordiska börser backade under månaden och det sedvanliga julrallyt uteblev. Börsernas utveckling speglade också hela årets utveckling. Bäst klarade sig Köpenhamnsbörsen som backade marginellt under december efter ett fantastiskt helår med en stigning med hela 36 procent. Stockholmsbörsen backade med 5,8 procent under december och var därmed sämsta nordiska börs med en nedgång på en procent under 2015 för OMXS30-index. Helsingforsbörsen backade med 3,2 procent i december men steg på helåret med 12,4 procent. Oslobörsen föll med 4,1 procent och avslutade året på plus 2,9 procent, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

- Vi sätter punkt för ett riktigt aktivt handelsår, och december var inget undantag. Nordnets kunder gjorde under månaden närmare 40 procent fler affärer per dag än i december förra året, avslutar Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016 kl 12:30 (CET).


Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.