Nordnet: månadsstatistik juli

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I juli gjordes 1 601 153  avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 76 245 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i juli till 528 600, vilket är 5 400 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 681 200 stycken, motsvarande en ökning med 7 400 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i juli preliminärt till 1 000 miljoner SEK och sparkapitalet till 216 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av juli till 7,9 miljarder SEK. Från och med maj 2016 inkluderas bolån i den totala utlåningen. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

JuliJuliFörändringJuniFörändring
20162015ett år2016en månad
Antal avslut
Sverige850 447675 22825,9%1 026 837-17,2%
Norge191 505178 5527,3%251 663-23,9%
Danmark281 171322 060-12,7%371 522-24,3%
Finland278 030282 907-1,7%291 127-4,5%
Totalt1 601 1531 458 7479,8%1 941 149-17,5%
Snitt per börsdag76 24563 42420,2%97 057-21,4%
Omsatt handelsbelopp cash market
(MSEK)*
54 72255 828-2,0%66 479-17,7%
Aktiva kunder528 600466 80013,2%523 2001,0%
Aktiva konton681 200594 80014,5%673 8001,1%
Nettosparande (MSEK)1 0002 100-52,4%2 400-58,3%
Sparkapital (Mdr SEK)2162007,9%2055,6%
Värdepappersbelåning exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 6524 07014,3%4 5482,3%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 9002 39821,0%2 8442,0%
Bolån (MSEK)**369--24649,8%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Twitter @Nordnet

Denna information är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti  2016 kl. 13:30 CET.


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.