Nordnet: månadsstatistik juni

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I juni gjordes 1 941 149 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 97 057 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i juni till 523 200, vilket är 6 200 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 673 800 stycken, motsvarande en ökning med 8 900 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i juni preliminärt till 2 400 miljoner SEK och sparkapitalet till 205 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av juni till 7,7 miljarder SEK. Från och med maj 2016 inkluderas bolån i den totala utlåningen. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

  JuniJuniFörändringMajFörändring
  20162015ett år2016en månad
Antal avslut          
Sverige1 026 837729 88140,7%873 93017,5%
Norge251 663178 85840,7%220 83514,0%
Danmark371 522279 84332,8%293 52026,6%
Finland291 127231 78925,6%233 52924,7%
Totalt1 941 1491 420 37136,7%1 621 81419,7%
Snitt per börsdag97 05767 63743,5%79 11322,7%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)66 47952 87025,7%53 22724,9%
Aktiva kunder523 200462 50013,1%517 0001,2%
Aktiva konton673 800588 50014,5%664 9001,3%
Nettosparande (MSEK)2 4001 000140,0%1 000140,0%
Sparkapital (Mdr SEK)2051917,2%205-0,3%
Värdepappersbelåning exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 5663 83519,1%4 3834,2%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 8442 35720,7%2 7882,0%
Bolån (MSEK)246--49401,7%

- Juni bjöd på hög aktivitet för såväl nya kunder, nettosparande som antal affärer. Vi uppmätte mot slutet av månaden den näst högsta nivån i antal avslut någonsin under en enskild dag. Efter att det stod klart att Storbritannien röstat sig ur EU noterade börser världen över de största nedgångarna på flera år. Mot slutet av månaden skedde dock en återhämtning men samtliga nordiska börser backade mellan en och fyra procent, säger Jacob Kaplan, CFO på Nordnet.

Se CFO Jacob Kaplan kommentera månadsstatistiken kl 14:00 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet. 

För mer information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
jacob.kaplan@nordnet.se, 0708 62 33 94

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2016 kl 12:30 (CET). 

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.