Nordnet: månadsstatistik maj

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I maj gjordes 1 369 386 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 74 021 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i maj till 458 900, vilket är 4 600 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 583 200 stycken, motsvarande en ökning med 38 600 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i maj preliminärt till -2,5 miljarder SEK och sparkapitalet till 198 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av maj till 6,2 miljarder SEK. 


Förändring
Förändring
Maj 2015Maj 2014ett årApril 2015en månad
Sverige673 560512 48631,4%734 463-8,3%
Norge175 575149 14917,7%189 539-7,4%
Danmark275 741197 77139,4%340 046-18,9%
Finland244 510234 6144,2%337 683-27,6%
Totalt1 369 3861 094 02025,2%1 601 731-14,5%
Snitt per börsdag74 02156 10431,9%84 302-12,2%
Aktiva kunder*458 900409 00012,2%454 3001,0%
Aktiva konton*583 200508 70014,6%577 4001,0%
Nettosparande (MSEK)*-2 500900-372,2%1 800-236,1%
Sparkapital (Mdr SEK)*19815428,2%1970,2%
Utlåning värdepapper exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)*
3 9003 25020,1%3 8301,9%
Utlåning blanco (MSEK)*2 3402 2504,0%2 3300,6%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

* Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

– Maj månad inleddes generellt med nedgångar som var en fortsättning på den riktning som påbörjades i april. Börserna återhämtade sig sedan i lugn takt under resten av månaden och samtliga fyra nordiska index slutade strax över nollstrecket. Aktieintresset är dock fortfarande högt, och det gjordes 32 procent fler avslut bland Nordnets kunder i maj jämfört med maj 2014, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

– Nettosparandet i maj är negativt, vilket i huvudsak beror på den minskning av samarbetet med Söderberg & Partners som tidigare annonserats. Av deras kunders kapital har 3,1 miljarder flyttats ut från Nordnet under månaden, avslutar Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2015 kl 15:00 (CET). 


Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.