Nordnet: månadsstatistik mars

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I mars gjordes 1 674 306 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 76 105 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i mars till 449 900, vilket är 6 300 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 570 800 stycken, motsvarande en ökning med 26 200 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i mars preliminärt till 2,5 miljarder SEK och sparkapitalet till 193 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av mars till 6,2 miljarder SEK. Nettosparandet under mars inkluderar en överföring av sparkapital på drygt 200 miljoner till Söderberg & Partners, i enlighet med tidigare meddelande om minskat samarbete. Nästa flytt beräknas ske i maj 2015.

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

FörändringFörändring
Mar 2015Mar 2014ett årFeb 2015en månad
Sverige735 745614 69919,7%743 684-1,1%
Norge211 090201 4344,8%237 803-11,2%
Danmark385 134228 64568,4%316 24421,8%
Finland342 337290 12018,0%345 738-1,0%
Totalt1 674 3061 334 89825,4%1 643 4691,9%
Snitt per börsdag76 10563 56719,7%82 173-7,4%
Aktiva kunder*449 900404 10011,3%443 6001,4%
Aktiva konton*570 800501 20013,9%561 4001,7%
Nettosparande (MSEK)*2 5001 30092,3%2 800-10,7%
Sparkapital (Mdr SEK)*19314533,7%1892,2%
Värdepappersbelåning (MSEK)*3 8503 48010,6%3 6006,9%
Privatlån (MSEK)*2 3102 2104,5%2 3100,0%

* Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

– Kundinflödet till Nordnet är fortsatt starkt, och våra kunders nettosparande och handelsaktivitet ligger på höga nivåer. Under mars månad rörde sig de nordiska börserna i huvudsak sidledes efter en stark inledning på börsåret 2015, med ett tydligt undantag i Köpenhamnsbörsen. I Danmark rusade börsen med hela åtta procent under månaden, driven av kraftiga kurslyft i indextunga Novo Nordisk. Novo Nordisk är Köpenhamnsbörsens överlägset största bolag och aktien klättrade med närmare 20 procent under mars och har stigit med 45 procent hittills i år, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2015 kl 14:00 (CET). 

Nordnet is a Nordic online bank with about 570,800 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.