Nordnet: månadsstatistik november

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I november gjordes 2 002 898 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 95 376 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i november till
485 600, vilket är 5 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 620 400 stycken, motsvarande en ökning med 75 800 sedan ingången av året. Nettosparandet uppgick i november preliminärt till -1 000 miljoner SEK och sparkapitalet till 203 miljarder SEK.
Utlåningen uppgick vid utgången av november till 7,0 miljarder SEK.

FörändringFörändring
Nov 2015Nov 2014ett årOkt 2015en månad
Sverige1 070 636544 54896,6%989 3838,2%
Norge224 770185 79221,0%232 692-3,4%
Danmark389 614211 81683,9%340 30814,5%
Finland317 878253 80225,2%318 321-0,1%
Totalt2 002 8981 195 95867,5%1 880 7046,5%
Snitt per börsdag95 37659 79859,5%87 4759,0%
Aktiva kunder485 600429 30013,1%479 8001,2%
Aktiva konton620 400539 40015,0%612 4001,3%
Nettosparande (MSEK)-1 0001 300-176,9%900-211,1%
Sparkapital (Mdr SEK)20316423,6%1973,0%
Utlåning värdepapper exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 3963 38130,0%4 2663,0%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 5652 31410,8%2 5221,7%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

Börsåret 2015 närmar sig upploppet och november blev en månad med uppgång och återhämtning på de nordiska börserna, trots ett oroligt omvärldsklimat. Samtliga fyra nordiska marknader steg under perioden med Köpenhamnsbörsen i topp med en uppgång på hela 8 procent. Köpenhamnsbörsen ligger nära nya toppnivåer och med en uppgång på närmare 40 procent i år lutar det åt ett riktig bra börsår för de danska spararna, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

November blev en rekordmånad för Nordnet. Såväl antalet avslut under en månad, antalet avslut i snitt per dag samt antalet avslut i Sverige respektive Danmark på månadsbasis nådde toppnivåer under november. Vi uppnår även en toppnotering i sparkapital på 203 miljarder kronor. Nettosparandet i november är däremot negativt, vilket i huvudsak beror på den minskning av samarbetet med Söderberg & Partners som tidigare annonserats. Av deras kunders kapital har 2,1 miljarder flyttats ut från Nordnet under månaden, avslutar Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2015 kl 14:00 (CET).


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.