Nordnet: månadsstatistik oktober

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I oktober gjordes 1 880 704 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 87 475 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i oktober till 479 800, vilket är 3 800 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 612 400 stycken, motsvarande en ökning med 67 800 sedan ingången av året. Nettosparandet uppgick i oktober preliminärt till 900 miljoner SEK och sparkapitalet till 197 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av oktober till 6,8 miljarder SEK.

Okt 2015Okt 2014Förändring ett årSep 2015Förändring en månad
Sverige989 383751 62131,6 %840 95917,6 %
Norge232 692248 576-6,4 %181 00128,6 %
Danmark340 308288 96117,8 %276 81222,9 %
Finland318 321311 4452,2 %296 1307,5 %
Totalt1 880 7041 600 60317,5 %1 594 90217,9 %
Snitt per börsdag87 47571 13823,0 %72 49620,7 %
Aktiva kunder479 800424 90012,9 %476 0000,8 %
Aktiva konton612 400533 30014,8 %607 0000,9 %
Nettosparande (MSEK)9001 700-47,1 %-1 000-190,0 %
Sparkapital (Mdr SEK)19716122,0 %1856,3 %
Utlåning värdepapper
exklusive pantsatta
likvida medel (MSEK)
4 2663 37326,5 %4 1083,8 %
Utlåning Privatlån (MSEK)2 5222 3099,2 %2 4741,9 %

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

- Aktiviteten bland Nordnets kunder under oktober har varit intensiv, och antalet affärer ligger på rekordhöga 87 475 per dag. Bakgrunden är ett stort allmänt intresse för börsen just nu, i kombination med kvartalsrapporter och fortsatt biometrihysteri. De nordiska fingeravtrycksbolagen Fingerprint, Precise och Next tilldrar sig mycket fokus bland spararna och är ofta börsens mest handlade bolag, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

- Oktober blev en stark månad för de nordiska börserna, som efter ett par svaga månader återhämtade sig ordentligt. Rapporterna för tredje kvartalet har generellt sett varit sämre än väntat och visar en avtagande vinsttillväxt. Uppgångarna under oktober var inte huvudsakligen drivna av positiva nyheter, utan handlade om återhämtningar efter en tids svag börsutveckling, säger Johan Tidestad. 

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 novemberr 2015 kl 15:30 (CET). 


För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.