Nordnet: månadsstatistik september

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I september gjordes 1 594 902 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 72 496 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i september till 476 000, vilket är 3 200 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 607 000 stycken, motsvarande en ökning med 62 400 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till -1,0 miljarder SEK och sparkapitalet till 185 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av september till 6,6 miljarder SEK. 

FörändringFörändring
Sep 2015Sep 2014ett årAug 2015en månad
Sverige840 959517 36062,5%866 802-3,0%
Norge181 001167 2378,2%213 126-15,1%
Danmark276 812206 12734,3%369 591-25,1%
Finland296 130242 67122,0%295 6510,2%
Totalt1 594 9021 133 39540,7%1 745 170-8,6%
Snitt per börsdag72 49651 51840,7%83 103-12,8%
Aktiva kunder476 000421 00013,1%472 8000,7%
Aktiva konton607 000527 70015,0%602 6000,7%
Nettosparande (MSEK)-1 0002 100-2 100-
Sparkapital (Mdr SEK)18516015,8%193-3,8%
Utlåning värdepapper exklusive pantsatta likvida medel (MSEK)4 1423 48119,0%4 1160,6%
Utlåning Privatlån (MSEK)2 4742 2898,1%2 4371,5%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data.

- September levde i år upp till sitt rykte som en svag börsmånad. Under större delen av månaden trampade marknaderna vatten, men mot slutet bar det utför igen. Samtliga nordiska börser backade med Stockholm som sämsta marknad med en nedgång på 5,6 procent. Händelser som påverkade marknaderna var bland annat Feds räntebesked och Volkswagens genomklappning på Frankfurtbörsen, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

- Aktiviteten bland Nordnets kunder är fortsatt hög, och antalet avslut ökade med 41 procent jämfört med förra året. Nettosparandet i september är däremot negativt, vilket beror på den minskning av samarbetet med Söderberg & Partners som meddelades i slutet av förra året. Av deras kunders kapital har 1,9 miljarder flyttats ut från Nordnet under månaden, avslutar Johan Tidestad.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Follow us on Twitter @Nordnet


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2015 kl 14:00 (CET). 

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.