Nordnet: månadsstatistik september

Aktuell information om Nordnet finns tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.

I september gjordes 1 861 464 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 84 612 avslut per börsdag. Antalet kunder uppgick i september till 545 600, vilket är 11 000 fler än föregående månad. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 705 600 stycken, motsvarande en ökning med 16 000 konton sedan föregående månad. Nettosparandet uppgick i september preliminärt till 900 miljoner SEK och sparkapitalet till 225 miljarder SEK. Utlåningen uppgick vid utgången av september till 8,5 miljarder SEK.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton, kunder, nettosparande, sparkapital och utlåning bygger på preliminär data. 

  SeptemberSeptemberFörändringAugusti Förändring
  20162015ett år2016en månad
Antal avslut               
Sverige1 047 318840 95924,5%1 078 514-2,9%
Norge236 618181 00130,7%238 358-0,7%
Danmark286 584276 8123,5%354 143-19,1%
Finland290 944296 130-1,8%292 178-0,4%
Totalt1 861 4641 594 90216,7%1 963 193-5,2%
Snitt per börsdag84 61272 49616,7%85 356-0,9%
Omsatt handelsbelopp cash
market (MSEK)*
64 94162 2284,4%66 694-2,6%
Aktiva kunder545 600476 00014,6%534 6002,1%
Aktiva konton705 600607 00016,2%689 6002,3%
Nettosparande (MSEK)900-1 000-1 300-30,8%
Sparkapital (Mdr SEK)22518521,4%2212,0%
Värdepappersbelåning exklusive
pantsatta likvida medel (MSEK)
4 9094 10819,5%4 8551,1%
Utlåning Privatlån (MSEK)3 0222 47422,2%2 9612,1%
Bolån (MSEK)**599--49122,1%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

** Nordnet lanserade bolån i april 2016 och utlåningsvolymen redovisades för första gången i maj 2016. Jämförelsesiffror för 2015 saknas därmed.

Se Håkan Nyberg och CCO Johan Tidestad kommentera månadsstatistiken kl 14:45 på Twitter/Periscope. Länk från Twitter @Nordnet och @CEONordnet.  

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, Vd                                                           
hakan.nyberg@nordnet.se, 0703 970 904  

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775

Detta är sådan information som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 13:20 CET.

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Nordnet AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.