Nordnetin tytäryhtiö eQ myy varainhoitoliiketoimintansa

Nordnet Bank AB:n tytäryhtiö eQ Pankki Oy on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy eQ Asset Management Oy, eQ Rahastoyhtiö Oy, eQ Turku Omaisuudenhoito Oy ja Active Hedge Advisor AHA Oy -yhtiöistä omistamansa osakkeet käteis-kaupalla noin 3,5 miljoonan euron kauppahintaan varainhoitoliiketoiminnan toimivalle johdolle ja Fennogens Investments S.A.:lle.

eQ Pankin ja Nordnetin integraatio etenee suunnitelmien mukaan. Nordnet on aiemmin tiedotteessaan ilmoittanut, että eQ:n varainhoitoa koskevat liiketoiminta-alueet eivät sisälly Nordnetin ydinliiketoimintaan. Tämän strategisen päätöksen vuoksi eQ Pankki myy koko varainhoito- ja rahastoliiketoimintansa käsittäen 43 työntekijää varainhoitoliiketoiminnan toimivalle johdolle ja Fennogens Investments S.A.:lle, jonka omistavat välillisesti Henrik Ehrnrooth, Georg Ehrnrooth ja Carl Gustaf Ehrnrooth.Omistajavaihdos ei aiheuta asiakkaille mitään muutoksia eikä se edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä. Kaupan ehtona on Suomen Finanssivalvonnalta saatavat luvat osakekaup¬pojen toteuttamiseen. Osakkeiden omistusoikeuden siirto tapahtuu Finanssivalvonnalta saatujen lupien jälkeen.Osana Nordnetin strategiaa eQ Pankki on tehnyt uudelleen järjestelyjä. Instituutiovälitys-, markkinatakaus- ja analyysitoiminnot ovat omina yksikköinä lopetettu marraskuussa 2009. Jatkossa palvelemme kaikkia arvopaperinvälitysasiakkaitamme online-välitys ja Private Desk -yksiköissä ja analyysipalvelut tarjotaan yhteistyökumppanin avulla."Suuntaamalla ponnistelumme eQ:n menestyksellisen online-arvopaperinvälitysliike-toiminnan integrointiin osaksi omaa toimintaamme, pystymme vahvistamaan tarjontaamme yksityissijoittajille Suomessa. Uskon suomalaisen säästämismarkkinan potentiaaliin. eQ:n integrointi on suuri askel kohti visiotamme olla Pohjoismaiden johtava säästämiseen ja sijoittamiseen erikoistunut pankki", sanoo Nordnetin toimitusjohtaja Carl-Viggo Östlund.