Optimisme blant private aksjesparere i november.

Antallet private aksjehandler økte i november, og ikke siden mai har privatpersoner kjøpt så mye aksjer.

Privatpersoner gjorde 256.884 transaksjoner på Oslo Børs via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken i november. Dette er en økning på 10 prosent sammenlignet med oktober. Samtidig nettokjøpte privatpersoner aksjer for 112 millioner kroner.

- Siden juni har privatpersoner nettosolgt aksjer for nesten 1,4 milliarder, og i november snudde pendelen for første gang på et halvt år. Vi ser for første gang på lenge tegn til økt aktivitet, økt risikovilje og et ønske om å eie aksjer igjen. Hvorvidt dette er et vedvarende trendskifte, eller om det kun er kortvarig posisjonering foran en vanligvis sterk periode på børsen står igjen å se, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

Den mest solgte aksjen blant privatpersoner i november var Xact Derivat Bear noe som bekrefter troen på en kommende børsoppgang. Den mest kjøpte aksjen var Statoil.

- De store svingningene og bratte kursfallene i Songa Offshore og Clavis har tiltrukket seg mye av de private aksjesparerenes oppmerksomhet i november. Begge aksjene er på listen over de mest kjøpte og de mest handlede aksjene, sier Anders Skar.

- Mens krisen i SAS har dominert overskriftene i november så trekker de norske private investorene på skuldrene og viser liten eller ingen interesse for aksjen. Det er verken tegn til spesielt mer aktivitet, kjøp eller salg i aksjen i november. Krisen i SAS ser heller ut til å ha påvirket interessen og aktiviteten i Norwegian aksjen. I sum har privatpersoner nettokjøpt SAS for 1,5 millioner, og nettosolgt Norwegian for 9 millioner i november, sier Anders Skar.

De mest handlede aksjene i november var REC, PGS, Songa Offshore, Aker Solutions, DNO, Yara, Clavis, Xact Derivat Bear, Marine Harvest og Statoil.

De mest kjøpte aksjene i november var Statoil, PGS, Seadrill, Clavis, Opera, Songa Offshore, Xact Derivat Bull, Aker Solutions, Sevan Drilling og Fred. Olsen Energy.

De mest solgte aksjene i november var Xact Derivat Bear, Yara, Subsea 7, DNO, RCL, Det Norske Oljeselskap, Orkla, Norwegian, Pronova Biopharma og Storebrand.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

 
Vedlegg 1
: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er ekskludert fra statistikken fra juni på grunn av liten omsetning.)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSkandiabankenNettokjøp*
Nov. 114 562 3625,39 %2,44 %1,17 %-104
Des. 113 303 4885,04 %2,74 %1,32 %-292
Jan. 124 002 8345,24 %2,95 %1,38 %566
Feb. 124 670 2945,21 %2,55 %1,34 %-367
Mars 124 283 1744,99 %2,41 %1,24 %153
April 123 224 3944,11 %1,97 %0,99 %606
Mai 123 934 1664,01 %2,03 %0,89 %230
Juni 123 693 2884,04 %2,19 %0,82 %-735
Juli 123 320 1984,46 %2,28 %1,08 %-455
Aug. 123 003 1484,59 % 2,51 %1,18 %-119
Sept. 123 209 1804,26 %2,28 %1,12 %-97
Okt. 123 440 2963,99 %1,95 %0,87 %11
Nov. 123 233 7544,45 %2,42 %1,08 %112
OMSETNING:Oslo BørsNordnetNetfondsSkandiabanken
Nov. 11242 454 7905,00 %2,45 %0,78 %
Des. 11163 822 0604,48 %2,60 %0,84 %
Jan. 12207 477 4004,38 %2,96 %0,95 %
Feb. 12234 009 4204,50 %2,59 %0,98 %
Mars 12218 308 3004,56 %2,31 %0,80 %
April 12161 437 7503,79 %1,91 %0,72 %
Mai 12185 084 3203,36 %2,04 %0,61 %
Juni 12196 832 8303,32 %2,08 %0,50 %
Juli 12132 791 0904,20 %2,58 %0,85 %
Aug. 12123 937 4203,97 %2,64 %0,93 %
Sept. 12150 478 6503,45 %2,19 %0,77 %
Okt. 12145 949 8703,52 %1,94 %0,63 %
Nov. 12132 224 1703,42 %2,36 %0,72 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i nov.

Mest handletMest solgtMest kjøpt
AksjeTrans.AksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1REC       19 797 Xact Derivat Bear       -127 315 900 Statoil     110 967 742
2PGS       14 294 Yara       -38 843 593 PGS       53 273 383
3Songa Offshore       13 249 Subsea 7       -29 376 770 Seadrill       50 193 800
4Aker Solutions       12 067 DNO       -21 941 135 Clavis       17 394 553
5DNO       11 634 RCL       -16 365 662 Opera       16 235 233
6Yara       9 952 Det Norske Oljeselskap       -11 889 299 Songa Offshore       15 583 643
7Clavis       9 303 Orkla       -10 815 397 Xact Derivat Bull       15 504 039
8Xact Derivat Bear       7 719 Norwegian         -9 024 979 Aker Solutions       11 516 248
9Marine Harvest       7 284 Pronova Biopharma         -8 461 445 Sevan Drilling       11 174 231
10Statoil       7 142 Storebrand         -6 461 125 Fred. Olsen Energy       9 214 695

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds og Skandiabankens kunder.

  
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 435.600 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files