Oslo Børs i verdenstoppen!

- Med en oppgang på 6,1 % var Oslo Børs blant de beste børsene i verden i oktober. De private aksjesparerne er delte, og vi har like mange som har kjøpt aksjer som har solgt aksjer i perioden. Norsk Hydro og Statoil var favorittene i oktober, mens RCL og Yara er på listen over de mest solgte aksjene, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Oslo Børs endte oktober på 404,62 poeng, og er med det på høyeste notering siden september 2008. Vinneraksjen i oktober ble Nexus med en oppgang på 94 %. Aksjen som falt mest var Bionor Pharma med minus 83 %. Største meglerhus målt i volum var DnB NOR, mens Nordnet Bank var største meglerhus målt i transaksjoner.

Totalt ble det gjort 3,1 millioner transaksjoner på Oslo Børs i oktober, og det ble omsatt aksjer for 293 milliarder. Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds, E*Trade og Skandiabanken stod for 13,4 % av transaksjonene og 10,5 % av volumet. Mens Oslo Børs totalt sett økte antall transaksjoner med 5,5 % og volumet med 15,7 %, var antallet private aksjehandler på samme nivå som i september, mens volumet økte med 5,5 %.

- Selv om vi ser en liten økning fra september, er fortsatt aktivitetsnivået hos private aksjesparere og tradere lavt historisk sett. Sammenlignet med oktober i fjor ser vi en reduksjon på rundt 30 % målt i både antall handler og omsatt volum, sier Anders Skar.

De private kundene hos nettmeglerne er splittet. Nordnets aksjekunder nettokjøpte aksjer for 235 millioner i oktober, samtidig som kundene hos Netfonds og Skandiabanken solgte aksjer for omtrent samme beløp. I sum ble derfor de privates nettokjøp i oktober ubetydelig.

- Vi synes å merke et lite stemningsskifte blant våre kunder. Vi har hatt en god børs over en lengre periode nå, og dette bidrar til større optimisme og økt risikovilje hos kundene, sier Anders Skar.

De mest populære aksjene å handle i oktober var tradisjonelle OBX-aksjer, med REC og Yara i spissen, i tillegg til Bull- og Bearfond. Også kjøpssiden domineres av OBX-aksjer, med Norsk Hydro, Statoil, REC, DnB Nor og Orkla i spissen. De mest solgte aksjene i oktober var RCL, Yara, Sevan Marine og Aker Solutions.

- Selv om privatpersoner er splittet med hensyn til børsutviklingen, ser vi en generell trend mot å selge og ta gevinst i aksjer som har utviklet seg godt den siste tiden. I stedet kjøper de heller aksjer som har falt mye tidligere, eller aksjer som ikke har hengt med i den positive børsutviklingen den siste tiden, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
okt.093 172 81211,00 %4,00 %2,20 %1,90 %
nov.092 820 99212,00 %4,40 %2,60 %1,90 %
des.092 401 91411,00 %4,30 %2,50 %1,90 %
jan.103 236 73611,40 %4,20 %1,90 %1,90 %
feb.103 138 19610,90 %3,60 %1,80 %1,60 %
mar.102 944 57810,50 %3,80 %1,40 %2,00 %
apr.10 3 145 6549,00 %3,40 %2,38 %1,85 %
mai.10 3 668 528 8,48 %3,00 %1,10 %1,52 %
jun. 103 565 6428,10 %2,90 %1,26 %1,43 %
jul. 103 138 1726,91 %2,64 %0,90 %1,37 %
aug.102 971 3068,15 %3,16 %1,72 %1,48 %
Sep. 102 953 8348,21 %3,17 %1,26 &1,54 %
Okt.103 115 9367,72 %2,95 %1,18 %1,52 %
      
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
okt.09345 282 1707,50 %3,10 %2,70 %0,90 %
nov.09287 637 2608,40 %3,30 %2,90 %1,00 %
des.09235 910 9907,80 %3,40 %2,70 %0,90 %
jan.10 329 529 5408,20 %3,50 %2,00 %0,90 %
feb.10316 417 8508,40 %3,10 %1,90 %0,80 %
mar.10284 714 3607,10 %3,10 %1,40 %0,90 %
apr.10303 734 4206,49 %3,25 %1,53 %0,99 %
mai.10319 957 6406,47 %2,86 %1,26 %0,77 %
jun. 10271 917 9306,88 %3,19 %1,50 %0,88 %
jul. 10204 367 5005,81 %2,80 %1,11 %0,93 %
aug. 10245 194 2306,61 %3,13 %1,75 %0,93 %
Sep. 10254 003 2406,32 %2,83 %1,41 %1,00 %
Okt.10293 854 7605,54 %2,63 %1,40 %0,97 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i okt. (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

Mest handletMest solgtMest kjøpt
Aksje     Trans.Aksje   NettosalgAksje   Nettokjøp
REC     48 377RCL  -105 200 905Norsk Hydro   144 573 199
Yara     34 688Yara  -102 005 582Statoil   119 385 859
Questerre     24 928Xact Derivat Bull    -97 309 490Xact Derivat Bear     98 489 416
Norsk Hydro     23 671Sevan Marine    -39 675 743REC     44 780 189
Xact Derivat Bear     21 652Aker Solutions    -37 447 088DnB NOR     37 400 332
Telenor     16 384Marine Harvest    -29 366 656Orkla     26 870 845
PGS     15 617Subsea 7    -25 879 217Questerre     21 007 115
Seadrill     12 942Storebrand    -24 071 877Kongsberg Autom.     19 316 047
RCL     11 033Seadrill    -22 747 305Norwegian Air     19 080 133
Xact Derivat Bull     10 121TGS-Nopec    -20 333 334Rocksource     12 627 159

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.