Positiv børs bidro til lav aktivitet hos private aksjesparere i juli.

​En positiv resultatsesong og ingen store negative overraskelser har bidratt til en rolig julimåned for private aksjesparere. Det viser månedsstatistikk for privatpersoners aksjehandel fra Nordnet Bank.

Omsetningen på Oslo Børs var som forventet lav i juli på grunn av sommerferie, og for privatpersoner som handler aksjer på internett var det ekstra sommerrolig. Mens omsetningen på Oslo Børs falt med ca 24,8 % sammenlignet med juni, falt omsetningen for Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken med 35,6 %. De rene nettmeglerne stod for 11,8 % av antallet transaksjoner og 10,7 % av volumet på Oslo Børs i juli.

- Det har ikke vært noen store negative overraskelser eller skjellett som har falt ut av skapet i juli. Resultatsesongen har vært positiv, og tilstanden i det europeiske bankvesenet er bedre enn forventet. Det positive børsklimaet har bidratt til en oppgang på nesten 10 % i juli, og dette har gitt private aksjesparere muligheten til å nyte sommeren og ta en pause fra børsen i juli, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Blant de som har vært aktive på børsen i sommer har det vært mer populært å selge aksjer enn å kjøpe. I sum nettosolgte privatpersoner aksjer for 107 millioner i juli. Den mest kjøpte aksjen blant private aksjesparere i juli var Norsk Hydro, mens den mest solgte aksjen var Yara.

De 10 mest kjøpte aksjene i juli: Norsk Hydro Statoil Xact Derivat Bear Questerre PGS Frontline Marine Harvest Aker Solutions Acergy REC De 10 mest solgte aksjene i juli: Yara Telenor Xact Derivat Bull Seadrill Orkla DnB NOR DNO DnB NOR OBX RCCL Norsk Hydro TR

- I forbindelse med selskapenes resultatrapporter har det vært en del aktivitet, og generelt har privatpersoner tatt gevinst i aksjer som har levert gode resultater og steget i juli. Kjøpssiden er derimot mer splittet. Her finner vi både aksjer som har levert gode og dårlige resultater, og aksjer som har steget og falt i juli. I juli ser vi også at privatpersoner har kjøpt børsnoterte bear-fond, og solgt børsnoterte bull-fond. Dette skyldes at enkelte spekulerer i at børsen skal falle tilbake etter oppgangen i juli, mens andre kun har kjøpt bear-produkter for å forsikre aksjeporteføljen mot kursfall i sommerferien, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
jul.092 360 7229,90 %3,90 %1,80 %1,90 %
aug.092 542 21411,20 %4,20 %2,20 %1,90 %
sep.092 891 38611,70 %4,00 %2,40 %1,80 %
okt.093 172 81211,00 %4,00 %2,20 %1,90 %
nov.092 820 99212,00 %4,40 %2,60 %1,90 %
des.092 401 91411,00 %4,30 %2,50 %1,90 %
jan.103 236 73611,40 %4,20 %1,90 %1,90 %
feb.103 138 19610,90 %3,60 %1,80 %1,60 %
mar.102 944 57810,50 %3,80 %1,40 %2,00 %
apr.10 3 145 6549,00 %3,40 %2,38 %1,85 %
mai.10 3 668 528 8,48 %3,00 %1,10 %1,52 %
Jun. 103 565 6428,10 %2,90 %1,26 %1,43 %
Jul. 103 138 1726,91 %2,64 %0,90 %1,37 %
      
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
jul.09182 981 2807,40 %3,40 %2,40 %1,10 %
aug.09221 103 6008,80 %3,80 %3,00 %1,10 %
sep.09284 468 8108,50 %3,20 %2,90 %1,00 %
okt.09345 282 1707,50 %3,10 %2,70 %0,90 %
nov.09287 637 2608,40 %3,30 %2,90 %1,00 %
des.09235 910 9907,80 %3,40 %2,70 %0,90 %
jan.10 329 529 5408,20 %3,50 %2,00 %0,90 %
feb.10316 417 8508,40 %3,10 %1,90 %0,80 %
mar.10284 714 3607,10 %3,10 %1,40 %0,90 %
apr.10303 734 4206,49 %3,25 %1,53 %0,99 %
mai.10319 957 6406,47 %2,86 %1,26 %0,77 %
Jun. 10271 917 9306,88 %3,19 %1,50 %0,88 %
Jul. 10204 367 5005,81 %2,80 %1,11 %0,93 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juli (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

 Mest handletMest solgtMest kjøpt 
  AksjeTransaksjonerAksjeNettosalgAksjeNettokjøp
 1REC36 343Yara-188 495 139Norsk Hydro134 745 282
 2Norsk Hydro24 489Telenor-125 868 343Statoil126 382 318
 3Yara24 289Xact Derivat Bull-93 286 158Xact Derivat Bear52 996 824
 4Xact Derivat Bear22 071Seadrill-74 669 390Questerre28 019 012
 5Seadrill15 596Orkla-29 003 958PGS26 796 334
 6PGS14 350DnB NOR-23 633 087Frontline22 929 938
 7Sevan Marine14 307DNO-13 621 730Marine Harvest21 278 094
 8Telenor13 239DnB NOR OBX-8 270 515Aker Solutions16 946 168
 9Statoil13 023RCCL-8 014 967Acergy16 220 835
 10DnB NOR11 506Norsk Hydro TR-7 861 977REC12 790 628

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.