Privat aksjehandel i november: Kjøper lettmetall – selger gjødsel

Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken nettokjøpte aksjer for 22 millioner kroner i november. Totalt ble det gjort ca. 360.000 transaksjoner og omsatt aksjer for rundt 13,5 milliarder kroner.

- Handelsaktiviteten blant privatpersoner er god, og det skjer mye spennende i markedet nå, sier Karl Oscar Strøm, Spare- og Investeringsøkonom i Nordnet. Til tross for godt børsklima og nye kursrekorder ser vi overraskende lite nye penger inn i enkeltaksjer fra privatkunder. Faktisk har kunder av de tre nettbaserte meglerhusene så langt i år nettosolgt aksjer for 800 millioner. Det er et paradoks, sier Strøm. Folk selger seg ut, men børsen går videre.

Norsk Hydro er den overlegent mest kjøpte enkeltaksjen blant privatpersoner i november med et nettokjøp på 153 millioner. På plassene bak kommer flyselskapet Norwegian og Subsea 7. Ser man det mer samlet er imidlertid aksjer innenfor Energi og Industri de mest populære sektorer på kjøpssiden med +150 og +53 millioner i nettokjøp for disse sektorene.

Finanssektoren samt helseaksjer dominerer på salgssiden. Privatpersoner har nettosolgt egenkapitalbevis og bankaksjer for 68,2 millioner, og helseaksjer for 68,5 millioner i november. Enkeltselskapet folk har kvittet seg med mest er derimot gjødselprodusenten Yara som er nettosolgt for 175 millioner. Farmasi aksjen Algeta følger på en andreplass med et nedsalg på 75 millioner i november.

Vi ser at enkelthendelser dominerer handelsstatistikken, sier Karl Oscar Strøm. Det brasilianske gruveselskapet Vale solgte alle sine aksjer i Hydro og dette presset kursen ned til et nivå der mange ville kjøpe. I Algeta ble det et betydelig kursløft etter et bud på selskapet fra den tyske farmasigiganten Bayer. Investorer regner med at budet går igjennom, og sier takk for seg. Ellers ser vi tegn til resignasjon i Yara, som har hatt en svak kursutvikling på en ellers sterk børs. Gjødselmarkedet viser en svak prisutvikling i likhet med mange andre råvaremarkeder og resultatet er kursfall i Yara, sier Strøm.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i november hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken. I sum gir dette et godt bilde på private investorers adferd på Oslo Børs.

MEST HANDLETANTALL TRANSAKSJONER
1.     DNO29 628
2.     REC Silicon26 039
3.     Norsk Hydro18 371
4.     Norwegian Air Shuttle15 878
5.     Yara International12 715
6.     Marine Harvest9 896
7.     Aker Solutions9 480
8.     Songa Offshore8 073
9.     InterOil Exploration and Prod.8 048
10.  Petroleum Geo-Services6 727
MEST KJØPTNETTOKJØP
1.     Norsk Hydro153 111 994
2.     Norwegian Air Shuttle134 166 211
3.     Subsea 758 597 463
4.     DNO International34 984 338
5.     Petroleum Geo-Services21 966 795
6.     Marine Harvest20 819 017
7.     Statoil20 307 427
8.     Seadrill19 999 926
9.     InterOil Exploration and Prod.18 893 285
10.  Frontline13 903 910
MEST SOLGTNETTOSALG
1.     Yara-175 233 170
2.     Algeta-75 400 482
3.     Golden Ocean-37 562 569
4.     Aker Solutions-37 541 626
5.     Orkla-23 917 443
6.     REC Solar-21 835 909
7.     SpareBank 1 SMN-15 828 889
8.     Kværner-14 610 050
9.     Polarcus-12 756 513
10.  Opera Software-11 340 357

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 477,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.