Private aksjesparere med høydeskrekk!

Private aksjesparere har fått høydeskrekk på børsen. I mars nettosolgte privatpersoner aksjer for 80 millioner kroner i følge statistikk fra Nordnet Bank.

Den sterke oppgangen som har karakterisert mange av verdens børser siden høsten i fjor fortsatte også i mars. På Oslo Børs har det derimot gått litt tregere og kursene har beveget seg sidelengs den siste måneden. De private aksjekundene hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken har solgt aksjer og er tydelig nervøse for at vi snart skal få et børsfall.

-Vi er utvilsomt inne i et sterkt marked, selv om det har flatet ut den siste måneden. Kombinasjonen av at børsene stadig når nye høyder, bråk rundt problemene på Kypros og svake tall fra Europa har fått privatpersoner til å skjelve i buksene. I følge en analyse av Deutsche Bank har det også gått 374 dager siden vi hadde en ti prosent korreksjon i det amerikanske markedet, og snittet siden 1960 er at det går 357 dager mellom hver korreksjon. Det ligger en korreksjon i luften, og private aksjesparere med høydeskrekk ønsker å posisjonere seg for dette, forteller Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken gjorde 269.870 transaksjoner og omsatte aksjer for 9,3 milliarder i mars. Dette tilsvarer et fall på 18,5 og 15,5 prosent fra februar til mars, omtrent det samme som totalomsetningen på børsen falt for øvrig.

-Det er ikke overraskende at omsetningen faller når vi har påske i mars. Ser man bort fra påsken har aktiviteten i markedet vært ganske god. I snitt ble det gjort like mange transaksjoner per handelsdag i mars, noe som er litt overraskende med tanke på at modusen har skiftet fra selskapsfokus til makrofokus den siste måneden. Det er ikke lengre kvartalsrapporter fra selskapene som gjelder, men nøkkeltall og utvikling i verdensøkonomien, sier Anders Skar.

Men det er fortsatt enkelte aksjer som er mer populære enn andre. De tre mest handlede aksjene blant privatpersoner i mars var REC, Norse Energy og Northland Resources. De tre mest kjøpte aksjene i mars var RCL, Yara og Marine Harvest, mens de tre mest solgte aksjene var Seadrill, PGS og Subsea 7.

-Fallet og svingningene i oljeprisen i mars har bidratt til at de private har redusert sin eksponering mot olje og oljeservice. Den positive utviklingen i USA og lysere utsikter for den amerikanske konsumenten bidrar på den andre siden til økt tro på RCL, avslutter Anders Skar.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mars hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLETAntall transaksjoner
REC26 469
NEC22 364
NAUR12 406
NAS12 302
STB9 465
MHG9 063
DNB8 324
PGS7 901
QEC7 621
NHY6 863
MEST KJØPTNettokjøpMEST SOLGTNettosalg
RCL34 231 444SDRL-43 272 558
YAR23 128 533PGS-43 166 016
MHG18 216 148SUBC-38 740 776
BWO16 450 756GJF-30 907 028
REC14 323 773OBXEXDBULL-25 999 484
NOR11 324 070DNO-20 882 676
DETNOR7 076 310SRBANK-13 991 230
PEN6 800 546AUSS-6 380 880
QEC6 683 711PLCS-6 123 305
KVAER6 538 359ALGETA-5 928 247

 * Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg.

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder 

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSkandiabankenNettokjøp (MNOK)
mar. 1242831744,99 %2,41 %1,24 %153
apr. 123 224 3944,11 %1,97 %0,99 %606
mai. 123 934 1664,01 %2,03 %0,89 %230
jun. 123 693 2884,04 %2,19 %0,82 %-735
jul. 123 320 1984,46 %2,28 %1,08 %-455
aug. 123 003 1484,59 %2,51 %1,18 %-119
sep. 123 209 1804,26 %2,28 %1,12 %-97
okt. 123 440 2963,99 %1,95 %0,87 %11
nov. 123 233 7544,45 %2,42 %1,08 %112
des. 122 495 8485,18 %2,83 %1,35 %-55
jan. 13 3 228 1626,11 %3,61 %1,44 %-38
feb. 133 122 9385,80 %3,02 %1,42 %118
Mar. 132 668 7865,86 %2,78 %1,47 %-80
OMSETNINGOslo Børs (TNOK)NordnetNetfondsSkandiabanken
mar. 12218 308 3004,56 %2,31 %0,80 %
apr. 12161 437 7503,79 %1,91 %0,72 %
mai. 12185 084 3203,36 %2,04 %0,61 %
jun. 12196 832 8303,32 %2,08 %0,50 %
jul. 12132 791 0904,20 %2,58 %0,85 %
aug. 12123 937 4203,97 %2,64 %0,93 %
sep. 12150 478 6503,45 %2,19 %0,77 %
okt. 12145 949 8703,52 %1,94 %0,63 %
nov. 12132 224 1703,42 %2,36 %0,72 %
des. 12101 146 5203,72 %2,64 %0,85 %
jan. 13150 381 6904,20 %3,29 %0,94 %
feb. 13141 837 3504,19 %2,94 %0,94 %
Mar. 13126 273 6603,86 %2,58 %0,95 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.