Private aksjesparere positive til aksjemarkedet igjen

Børsåret startet veldig sterkt i januar og februar, men har stanget i taket og falt litt tilbake i mars. Til tross for dette har den reduserte usikkerheten og de fallende svingningene på børsen i mars lokket private aksjesparere til å forlate trygge bankkontoer og igjen sette penger i aksjemarkedet.

Optimismen har fått feste utover mars måned og det ble nettokjøpt aksjer via Nordnet, Netfonds, Skandiabanken og Saxo Privatbank for 153 millioner kroner.

- Etter en periode med solid børsoppgang har Oslo Børs vist visse svakhetstegn i mars, og enkelte privatpersoner spekulerte ved inngangen til måneden i en korreksjon. Kinesisk vekstbrems og en sterk oljepris har tynget børsen og verdensøkonomien, men uten å generere de ekstreme kursfallene. De små nedturene i mars kombinert med styrken markedet har vist den siste tiden har bidratt til at private aksjesparere vil inn i markedet igjen, sier Sissel Olsvik Vammervold, Spareøkonom i Nordnet Bank.

Aktivitetsnivået i Nordnet, Netfonds, Skandiabanken og Saxo Privatbank gikk noe tilbake i forhold til i februar. Det var ca. 400 tusen transaksjoner i mars og det ble omsatt aksjer for 17,6 milliarder kroner. I februar ble det gjort 438 tusen transaksjoner og omsetningen var 19,8 milliarder.

- I takt med at resultatsesongen har ebbet ut har aktiviteten til privatpersoner på børsen også falt noe tilbake. Det har vært til dels nyhetsfattig og det har ikke skjedd noe dramatisk på makrofronten - som i sum har ført til en roligere måned på børsen. Store svingninger i enkeltaksjer har allikevel trukket opp tradingen noe, slik at måneden ender på et snitt av de siste måneders aktivitet, sier Sissel Olsvik Vammervold.

De mest populære aksjene i mars var Statoil og Norsk Hydro, mens Xact Derivat Bear og RCL ble mest solgt.

-Private aksjesparere har i mars skiftet fra selskapsfokus til makrofokus. De er for tiden opptatt av det som skjer i Europa, veksten i kinesisk økonomi, oljeprisutviklingen og dens innvirkning på veksten i verden, sier Sissel Olsvik Vammervold.

- Handelsmønsteret i mars viser at privatpersoner posisjonerer seg for oppgang igjen. Bull-produkter kjøpes og Bear-produkter selges. Olje og oljeservice er godt representert både på kjøps- og salgssiden, men i sum kjøpes det mer innenfor disse to sektorene i kjølvannet av den høye oljeprisen. Det har vært mye aktivitet i aksjer som Frontline og DNO som til dels har steget og falt kraftig i mars, avslutter Sissel Olsvik Vammervold.

 Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Sissel Olsvik Vammervold, Nordnet Norge, +47 907 82 282, sissel.olsvik.vammervold@nordnet.no

 
Vedlegg 1
: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSaxo-PrivatbankSkandiabankenNettokjøp*
Mars 113 783 0125,76 %2,53 %1,37 %1,40 %-363
April 112 647 9005,37 %2,51 %0,91 %1,27 %698
Mai 113 513 8785,35 %2,39 %1,04 %1,22 %-417
Juni 113 290 1884,97 %2,10 %1,14 %1,06 %-144
Juli 113 132 8284,92 %2,07 %1,17 %0,97 %-5
Aug 115 516 6625,23 %2,52 %0,72 %1,33 %-212
Sept. 114 494 0685,19 %2,36 %0,59 %1,05 %78
Okt. 114 323 8885,45 %2,72 %0,57 %1,26 %13
Nov. 114 562 3625,39 %2,44 %0,60 %1,17 %-104
Des. 113 303 4885,04 %2,74 %0,47 %1,32 %-292
Jan. 124 002 8345,24 %2,95 %0,41 %1,38 %566
Feb. 124 670 2945,21 %2,55 %0,28 %1,34 %-367
Mars 124 283 1744,99 %2,41 %0,23 %1,24 %153

*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken i millioner kroner
 

OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsSaxo-PrivatbankSkandiabanken
Mars 11311 595 6204,32 %2,27 %1,95 %0,91 %
April 11206 836 0304,06 %2,20 %1,22 %0,83 %
Mai 11270 311 9203,32 %1,91 %1,29 %0,75 %
Juni 11222 695 6003,90 %1,83 %1,57 %0,63 %
Juli 11171 279 7203,84 %1,92 %1,20 %0,84 %
Aug 11310 462 3204,62 %2,34 %0,92 %0,93 %
Sept. 11243 608 5005,00 %2,63 %0,73 %0,73 %
Okt. 11238 459 2704,96 %2,70 %0,67 %0,97 %
Nov. 11242 454 7905,00 %2,45 %0,79 %0,78 %
Des. 11163 822 0604,48 %2,60 %0,68 %0,84 %
Jan. 12207 477 4004,38 %2,96 %0,55 %0,95 %
Feb. 12234 009 4204,50 %2,59 %0,38 %0,98 %
Mars 12218 308 3004,56 %2,31 %0,24 %0,80 %

*Tall i tusen

 
Vedlegg 2:
De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mars.

Mest handletMest solgtMest kjøpt
AksjeTrans.AksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1REC23 737 Xact Derivat Bear-191 509 540 Statoil112 475 169
2Yara18 950 RCL-163 240 509 Norsk Hydro70 245 755
3Frontline17 444 Storebrand-46 870 524 REC67 625 328
4Marine Harvest17 321 DNO-23 522 994 Xact Derivat Bull45 890 830
5Xact Derivat Bear15 194 Frontline-15 674 459 PGS42 887 348
6RCL14 972 DNB-14 018 467 Seadrill32 294 772
7DNO13 666 Telenor-12 394 856 Funcom28 128 538
8Norsk Hydro13 538 Schibsted-10 687 150 Yara26 950 149
9Statoil13 308 Hurtigruten-9 195 212 EMGS22 190 261
10PGS12 318 Statoil Fuel & Retail-7 957 528 Golden Ocean17 024 757

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabankens kunder.

 
Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 405,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images

file-icon