Private aksjesparere tilbake på Oslo Børs

​Private aksjesparere har i august funnet veien tilbake til Oslo Børs etter sommerferien. Omsetningen blant private investorer på børsen økte med 40 % sammenlignet med juli.

I august gjorde privatpersoner 431.221 transaksjoner og omsatte aksjer for 30,5 milliarder kroner via de rene nettmeglerne Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken. Dette er en økning på 16 % målt i antall transaksjoner og 40 % målt i volum sammenlignet med juli. Nettmeglerne hadde i august en markedsandel på 15 % av transaksjonene og 12 % av volumet på Oslo Børs. Nordnet Bank var det største meglerhuset på Oslo Børs i august målt i antall transaksjoner.

- Den økte aktiviteten skyldes hovedsakelig to ting. For det første er sommerferien over og folk tar nå tak i aksjeporteføljen sin igjen. For det andre er usikkerheten rundt veksten i verdensøkonomien, og spesielt USA, større nå enn tidligere i sommer. Den økte usikkerheten og de økte svingningene i markedet bidrar til flere handler og høyere aktivitet, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Private aksjeinvestorer nettokjøpte aksjer for 21 millioner kroner via de rene nettmeglerne i august. Den soleklart mest populære aksjen å kjøpe var Statoilaksjen. Private aksjeinvestorer nettokjøpte Statoilaksjen for over 200 millioner kroner i august. Dette er nesten 10 ganger så mye som aksje nummer to på listen TGS-Nopec. Den mest solgte aksjen i august var Yara.

De 10 mest kjøpte aksjene i august: Statoil TGS-Nopec DnB NOR Storebrand Norsk Hydro Xact Derivat Bear Golden Ocean Subsea 7 Schibstedt PGS De 10 mest solgte aksjene i august: Yara Seadrill Telenor Orkla Xact Derivat Bull REC Acergy Norwegian Property Norske Skog Tomra

- Statoilaksjen har falt jevnt i hele 2010, og i august har den blitt handlet på årets laveste nivåer. Dette har tiltrukket seg mange private investorer som synes aksjen er billig på dagens nivåer, sier Anders Skar. På salgssiden finner vi aksjer som Yara, Seadrill, Telenor og Orkla. Alle disse har hatt en positiv avkastning i sommer, og privatpersoner har dermed valgt å sikre gevinster, avslutter Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no 

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
aug.092 542 21411,20 %4,20 %2,20 %1,90 %
sep.092 891 38611,70 %4,00 %2,40 %1,80 %
okt.093 172 81211,00 %4,00 %2,20 %1,90 %
nov.092 820 99212,00 %4,40 %2,60 %1,90 %
des.092 401 91411,00 %4,30 %2,50 %1,90 %
jan.103 236 73611,40 %4,20 %1,90 %1,90 %
feb.103 138 19610,90 %3,60 %1,80 %1,60 %
mar.102 944 57810,50 %3,80 %1,40 %2,00 %
apr.103 145 654  9,00 %3,40 %2,38 %1,85 %
mai.103 668 528 8,48 %3,00 %1,10 %1,52 %
jun. 103 565 642 8,10 %2,90 %1,26 %1,43 %
jul. 103 138 172 6,91 %2,64 %0,90 %1,37 %
aug.102 971 306 8,15 %3,16 %1,72 %1,48 %
      
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsE-TradeSkandiabanken
aug.09221 103 6008,80 %3,80 %3,00 %1,10 %
sep.09284 468 8108,50 %3,20 %2,90 %1,00 %
okt.09345 282 1707,50 %3,10 %2,70 %0,90 %
nov.09287 637 2608,40 %3,30 %2,90 %1,00 %
des.09235 910 9907,80 %3,40 %2,70 %0,90 %
jan.10329 529 5408,20 %3,50 %2,00 %0,90 %
feb.10316 417 8508,40 %3,10 %1,90 %0,80 %
mar.10284 714 3607,10 %3,10 %1,40 %0,90 %
apr.10303 734 4206,49 %3,25 %1,53 %0,99 %
mai.10319 957 6406,47 %2,86 %1,26 %0,77 %
jun. 10271 917 9306,88 %3,19 %1,50 %0,88 %
jul. 10204 367 5005,81 %2,80 %1,11 %0,93 %
aug. 10245 194 2306,61 %3,13 %1,75 %0,93 %

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i august (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

 Mest handletMest solgtMest kjøpt
 AksjeTransaksjonerAksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1Yara45.102Yara-99.098.576Statoil204.958.797
2REC35.601Seadrill-69.230.911TGS-Nopec29.547.445
3Xact Derivat Bear35.031Telenor-29.135.399DnB NOR28.027.487
4Norsk Hydro27.135Orkla-23.337.018Storebrand23.008.638
5Seadrill21.804Xact Derivat Bull-16.983.483Norsk Hydro20.032.100
6Xact Derivat Bull21.288REC-16.443.184Xact Derivat Bear12.130.312
7PGS20.998Acergy-14.873.568Golden Ocean12.085.055
8Statoil14.684Norwegian Property-12.045.656Subsea 7 9.251.527
9Sevan Marine13.371Norske Skog-9.641.748Schibstedt 7.749.356
10Marine Harvest13.074Tomra-7.079.268PGS 7.256.773

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.