Privatpersoner på børs går for SMB-aksjer.

Den private aksjehandelen i september ga motstridende signaler. På den ene siden faller aktiviteten og det selges av aksjer, mens på den andre siden tar investorene større risiko når de plukker aksjer viser statistikk fra Nordnet Bank.

September er historisk kjent som en av årets svakeste børsmåneder. Børsen falt riktignok tilbake mot slutten av måneden, men totalt ble det en god børsmåned med en oppgang i hovedindeksen på 1 %. Selv om privatpersoners samlede aksjebeholdning går ned i september ser vi en klassisk sektorrotasjon som tyder på at private aksjeinvestorer tar mer risiko når de velger aksjer. På listen over de mest kjøpte aksjene blant privatpersoner på børs i september er det en overvekt av små og mellomstore selskaper, mens salgslisten i større grad domineres av store selskaper.

- Blant de mest solgte aksjene i september finner vi store selskaper som Statoil, Telenor, Yara, RCL, Norsk Hydro og Gjensidige. På kjøpssiden finner vi derimot små og mellomstore selskaper som Norwegian, Golden Ocean, Norwegian Energy, Opera, Polarcus og Sparebank1 Nord-Norge. Hovedindeksen på Oslo Børs er hittil i år opp 13 prosent, mens indeksen som følger små selskaper er opp ca 23 prosent. Historisk så har alltid små- og mellomstore selskaper vist sterk utvikling etter at de store selskapene har steget i oppgangstider. Det ser vi også skjer denne gangen. De private vekter om porteføljene og posisjonerer seg for dette, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Privatpersoner på børs gjorde 279 tusen transaksjoner og omsatt aksjer for 10,1 milliarder via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken i september. Dette er tilsvarer en nedgang fra august i antall transaksjoner på 15 prosent og en nedgang i omsatt volum på 11 prosent. Summert over hele september nettosolgte privatkunder aksjer for 45 millioner kroner.

Netto kjøp og salg har svingt rundt null i hele september, men endte til slutt med et nettosalg på 44 millioner. Det er to ting som bidrar til avventende holdning blant de private investorene. For det første har børsen vippet rundt årsbeste og mange slites mellom å ha troen på markedet eller om de skal kaste kortene. For det andre så er de historiske svingningene på Oslo Børs lavere enn de har vært på over et år. Selv om aktiviteten faller fra august skal det legges til at vi ser økning i antall transaksjoner og omsatt volum på henholdsvis 20 og 7 prosent fra september i fjor, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i september hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLETAntall transaksjoner
REC           23 845
Norwegian Air Shuttle           13 910
Marine Harvest           12 262
DNO             8 945
DNB             8 249
Statoil             8 243
Golden Ocean             7 229
Clavis             7 132
PGS             7 044
Northland Resources             6 913
MEST KJØPTNettokjøpMEST SOLGTNettosalg
Seadrill       45 500 187 Marine Harvest-104 155 638
Norwegian Air Shuttle       38 481 313 Statoil-72 923 411
DNB       37 400 908 Telenor-35 669 720
Golden Ocean       24 576 397 Yara-25 562 492
Storebrand       24 299 420 RCL-20 020 383
Norwegian Energy       18 607 800 Xact Derivat Bear-18 927 789
Opera       16 220 023 BW Offshore-17 024 406
Polarcus       15 039 398 Norsk Hydro-13 200 567
Sparebank1 Nord-Norge       12 678 215 TGS-10 402 626
PGS       12 304 940 Gjensidige-9 423 813

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSkandiabankenNettokjøp (MNOK)
sep. 123 209 1804,26 %2,28 %1,12 %-97
okt. 123 440 2963,99 %1,95 %0,87 %11
nov. 123 233 7544,45 %2,42 %1,08 %112
des. 122 495 8485,18 %2,83 %1,35 %-55
jan. 133 228 1626,11 %3,61 %1,44 %-38
feb. 133 122 9385,80 %3,02 %1,42 %118
mar. 132 668 7865,86 %2,78 %1,47 %-80
apr. 133 190 0045,77 %2,76 %1,46 %-134
mai. 132 750 2085,55 %2,92 %1,51 %-300
jun. 132 965 8165,06 %2,66 %1,42 %176
Jul. 132 768 1225,66 %3,06 %1,72 %-221
Aug. 132 951 7386,52 %2,99 %1,68 %102
Sept. 132 795 8845,68 %2,86 %1,45 %-45
OMSETNINGOslo Børs (TNOK)NordnetNetfondsSkandiabanken
sep. 12150 478 6503,45 %2,19 %0,77 %
okt. 12145 949 8703,52 %1,94 %0,63 %
nov. 12132 224 1703,42 %2,36 %0,72 %
des. 12101 146 5203,72 %2,64 %0,85 %
jan. 13150 381 6904,20 %3,29 %0,94 %
feb. 13141 837 3504,19 %2,94 %0,94 %
mar. 13126 273 6603,86 %2,58 %0,95 %
apr. 13148 244 7204,13 %2,58 %1,07 %
mai. 13140 633 4003,76 %2,56 %1,08 %
jun. 13139 111 8603,83 %2,56 %1,05 %
Jul 13117 292 5204,43 %2,97 %1,46 %
Aug. 13133 281 7804,50 %2,80 %1,18 %
Sept.13132 456 4003,94 %2,64 %1,03 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no | Twitter: @AndersNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 470,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.