Privatpersoner på Oslo Børs – Tror ikke krisen er over.

Til tross for den beste oktobermåneden på Oslo Børs siden 2003, med en oppgang på over 10 prosent, er privatpersoner fortsatt skeptiske til aksjemarkedet.

- Markedet ser nå et lys i den mørke gjeldstunnelen etter at politikerne endelig klarte å bli enig om et løsningsforslag på Hellasproblemet og rekapitaliseringen av europeiske banker. Når selskapene i tillegg leverer gode kvartalstall, har den verste dommedagsfølelsen sluppet taket og løftet verdens børser i oktober. Til tross for positive nyheter og børsoppgang er private investorer fortsatt avventende og skeptiske til aksjemarkedet, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

De private aksjesparerne hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken nettokjøpte aksjer for 12,9 millioner i oktober. Selv om nettokjøpet i seg selv er lite sørger de store svingningene til fortsatt høy aktivitet blant privatpersoner på børsen. I sum gjorde privatpersoner 432 tusen transaksjoner og omsatte aksjer for 22 milliarder i oktober. Dette tilsvarer en markedsandel på henholdsvis 10 % og 9,3 % målt i transaksjoner og volum. Sammenlignet med september er dette en økning på 4,6 %, og sammenlignet med oktober i fjor en økning på 3,8 % målt i antall transaksjoner.

Ser vi på handelsmønsteret er det tydelig at de private aksjeinvestorene frykter at børsen skal falle tilbake. I oktober har privatpersoner hamstret bearfond til den store gullmedaljen. Dette er fond som stiger i verdi når Oslo Børs faller. Listen over de mest populære aksjene kjøpt i oktober domineres av flere energi- og oljerelaterte selskaper, med Statoil, PGS og Det Norske oljeselskap på topp.

- God utvikling i oljeprisen og positive nyheter rundt funn i Nordsjøen i oktober har bidratt til mye fokus på olje og energiselskaper. Spesielt Statoil og Det Norske oljeselskap har vært attraktive investeringer hos privatpersoner. På listen over de mest kjøpte finner vi også de to store taperne det siste året, Norske Skog og Frontline. Begge selskapene er ned ca 80 % det siste året, og risikovillige privatinvestorer spekulerer nå på at bunnen er nådd, sier Anders Skar.

På listen over de mest solgte aksjene i oktober er det en større spredning i selskaper og sektorer, men det pessimistiske markedssynet gjenspeiles også her. Den mest solgte aksjen i oktober er optimistfondet Xact Derivat Bull som stiger 2 prosent når Oslo Børs stiger 1 prosent.

- Det er en underliggende pessimistisk tone i de private investeringene nå. De kjøper verdipapirer som satser på børsfall, og lemper ut aksjer som gjør det bra når børsen går bra. Alle aksjene på listen over de mest solgte i oktober har steget i løpet av måneden, og de private velger å sikre gevinster i forkant av et forventet børsfall i tiden som kommer, sier Anders Skar.
 

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no
 

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSaxo-PrivatbankSkandiabankenNettokjøp*
Okt.103 115 9367,72 %2,95 %1,18 %1,52 %4
Nov. 103 463 7387,91 %3,20 %0,93 %1,93 %559
Des. 102 767 2227,74 %3,36 %0,81 %2,04 %-1055
Jan. 113 556 9707,04 %2,98 %0,72 %1,83 %1275
Feb. 113 486 5726,48 %2,84 %0,95 %1,81 %-88
Mars 113 783 0125,76 %2,53 %1,37 %1,40 %-363
April 112 647 9005,37 %2,51 %0,91 %1,27 %698
Mai 113 513 8785,35 %2,39 %1,04 %1,22 %-417
Juni 113 290 1884,97 %2,10 %1,14 %1,06 %-144
Juli 113 132 8284,92 %2,07 %1,17 %0,97 %-5
Aug 115 516 6625,23 %2,52 %0,72 %1,33 %-212
Sept. 114 494 0685,19 %2,36 %0,59 %1,05 %77,7
Okt. 114 323 8885,45 %2,72 %0,57 %1,26 %12,9
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken i millioner kroner 
 
  
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsSaxo-PrivatbankSkandiabanken
Okt.10293 854 7605,54 %2,63 %1,40 %0,97 %
Nov. 10321 169 1305,30 %2,65 %1,01 %1,05 %
Des. 10235 240 1005,61 %2,98 %0,91 %1,13 %
Jan. 11312 688 1904,96 %2,56 %0,89 %1,06 %
Feb. 11325 494 2024,94 %2,55 %1,17 %1,03 %
Mars 11311 595 6204,32 %2,27 %1,95 %0,91 %
April 11206 836 0304,06 %2,20 %1,22 %0,83 %
Mai 11270 311 9203,32 %1,91 %1,29 %0,75 %
Juni 11222 695 6003,90 %1,83 %1,57 %0,63 %
Juli 11171 279 7203,84 %1,92 %1,20 %0,84 %
Aug 11310 462 3204,62 %2,34 %0,92 %0,93 %
Sept. 11243 608 5005,00 %2,63 %0,73 %0,73 %
Okt. 11238 459 2704,96 %2,70 %0,67 %0,97 %

*Tall i tusen
 

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i okt.

Mest handletMest solgtMest kjøpt
AksjeTrans.AksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1Xact Derivat Bear     42 535 Xact Derivat Bull       -61 364 191 Xact Derivat Bear   174 479 497
2REC     33 409 RCL       -59 286 768 Statoil     91 302 341
3Yara     29 120 Yara       -58 537 155 PGS     71 507 249
4Norsk Hydro     27 179 Seadrill       -45 398 944 Det norske oljeselskap     59 271 579
5PGS     23 031 Telenor       -40 113 768 DnB OBX Derivat Bear       9 515 052
6Xact Derivat Bull     15 821 DNO       -25 874 780 Kværner       7 430 337
7RCL     15 564 REC       -25 315 701 Norske Skog       6 902 981
8Statoil     13 370 Norsk Hydro       -24 496 658 Frontline       6 213 503
9DnB NOR     13 311 Komplett       -22 994 572 DnB NOR       5 490 604
10DNO     12 078 Algeta       -22 549 015 Orkla       5 302 512

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabankens kunder.

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 394,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.