Rally i Sevan og REC blant privatpersoner i mai.

Jungelordet ”Sell in may and stay away” levde opp til sitt rykte på en rød børsmåned med et fall i verdensindeksen på 2,4 %. Det ble også nedtur på Oslo Børs med et fall i hovedindeksen på 1,5 %. Privatpersoner har atter igjen inntatt en mer forsiktig holdning til aksjer, men har i mai kastet seg over taperaksjene REC og Sevan Marine.

Aksjemarkedet preges for tiden av problemene i Hellas og bekymring for veksten i verdensøkonomien. Dette bidrar til at mange investorer sitter på sidelinjen, noe som gir utslag i lave handelsvolumer. Det ble i mai gjort 3,5 millioner transaksjoner og omsatt aksjer for 270 milliarder på Oslo Børs. Privatpersoner i aksjemarkedet gjorde 350 tusen transaksjoner og omsatte aksjer for 19,7 milliarder via Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Bank og Skandiabanken i mai. Dette tilsvarer en markedsandel på 10 prosent målt i antall transaksjoner og 7,3 prosent målt i volum.

- Sammenlignet med april så ser vi økt aktivitet blant privatpersoner, noe som skyldes færre handelsdager i april. Sammenligner vi derimot med gjennomsnittet for 2010 eller hittil i 2011 så er aktiviteten langt lavere. Dette skyldes hovedsakelig redusert risikovilje og fallende volatilitet på Oslo Børs, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Den reduserte risikoviljen ga seg også utslag i et nettosalg av aksjer blant privatpersoner i mai. Det er tydelig at de private for tiden er usikre på retningen i aksjemarkedet. Hittil i år så har privatpersoner vekselvis nettokjøpt og nettosolgt aksjer. I april var det optimisme og de private kjøpte for 698 millioner. I mai er dette snudd til pessimisme igjen og de private har lastet ut aksjer for 417 millioner kroner.

- Det var mange som gikk inn markedet i april med håp om gode førstekvartalstall og en løsning på gjeldskrisen i Hellas. Kvartalstallene ble bare sånn passe, og gjeldskrisens klamme grep har nektet å gi slipp. Dette kombinert med fallende råvarepriser og bekymring for hva som skjer når sentralbanken i USA avslutter sine kvantitative lettelser bidrar til nettosalg i mai, sier Anders Skar.

Risikoviljen hos de private aksjeinvestorene er ikke bare på fallende front. De to mest handlede aksjene i mai var Sevan Marine og REC. Sevan Marine balanserer på randen av konkurs og REC sendte i løpet av måneden ut resultatvarsel. Ca hver femte private handel i mai var enten i REC eller Sevan Marine.

- Mye har handlet om REC og spesielt Sevan Marine i mai. Generelt reduserte privatpersoner risikoen mai, men de ekstreme kursfallene i REC og Sevan Marine har lokket till seg både risikoglade tradere og investorer. Traderne har spekulert i svingningene, mens investorene forsøker å bunnfiske REC og Sevan på all-time-low, sier Anders Skar.

Sevan Marine og REC er også på listen over de mest kjøpte aksjene i mai, men først på fjerde og femteplass. Den mest kjøpte aksjen i mai var Norsk Hydro, etterfulgt av Statoil og Marine Harvest. Yara skiller seg ut på listen over de mest solgte med et nettosalg på over 200 millioner. På plassene etter Yara finner vi Subsea 7, RCL, Telenor og PGS.


Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:Oslo BørsNordnetNetfondsSaxo-E*TradeSkandiabankenNettokjøp*
Mai10 3 668 528 8,48 %3,00 %1,10 %1,52 %-244
Juni 103 565 6428,10 %2,90 %1,26 %1,43 %-105
Juli 103 138 1726,91 %2,64 %0,90 %1,37 %-107
Aug. 102 971 3068,15 %3,16 %1,72 %1,48 %   21
Sep. 102 953 8348,21 %3,17 %1,26 &1,54 %-373
Okt.103 115 9367,72 %2,95 %1,18 %1,52 %    4
Nov. 103 463 7387,91 %3,20 %0,93 %1,93 %559
Des. 102 767 2227,74 %3,36 %0,81 %2,04 %-1055
Jan. 113 556 9707,04 %2,98 %0,72 %1,83 %1275
Feb. 113 486 5726,48 %2,84 %0,95 %1,81 %  -88
Mars 113 783 0125,76 %2,53 %1,37 %1,40 %-363
April 112 647 9005,37 %2,51 %0,91 %1,27 %698
Mai 113 513 8785,35 %2,39 %1,04 %1,22 %-417
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-E*Tradeog Skandiabanken i millioner kroner  
OMSETNING:Oslo Børs*NordnetNetfondsSaxo-E*TradeSkandiabanken 
Mai10319 957 6406,47 %2,86 %1,26 %0,77 % 
Juni 10271 917 9306,88 %3,19 %1,50 %0,88 % 
Juli 10204 367 5005,81 %2,80 %1,11 %0,93 % 
Aug. 10245 194 2306,61 %3,13 %1,75 %0,93 % 
Sep. 10254 003 2406,32 %2,83 %1,41 %1,00 % 
Okt.10293 854 7605,54 %2,63 %1,40 %0,97 % 
Nov. 10321 169 1305,30 %2,65 %1,01 %1,05 % 
Des. 10235 240 1005,61 %2,98 %0,91 %1,13 % 
Jan. 11312 688 1904,96 %2,56 %0,89 %1,06 % 
Feb. 11325 494 2024,94 %2,55 %1,17 %1,03 % 
Mars 11311 595 6204,32 %2,27 %1,95 %0,91 % 
April 11206 836 0304,06 %2,20 %1,22 %0,83 % 
Mai 11270 311 9203,32 %1,91 %1,29 %0,75 % 

 *Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i mai.

 Mest handletMest solgtMest kjøpt
 AksjeTrans.AksjeNettosalgAksjeNettokjøp
1Sevan Marine     34 330 Yara  -207 359 407 Norsk Hydro     82 786 554
2REC     33 089 Subsea 7    -75 991 496 Statoil     71 055 617
3Yara     29 591 RCL    -66 187 682 Marine Harvest     46 754 577
4Norsk Hydro     19 599 Telenor    -59 004 019 Sevan Marine     42 694 112
5RCL     13 115 PGS    -45 926 567 REC     41 368 239
6Xact Derivat Bull     12 159 Maritime Ind Services    -45 555 035 Xact Derivat Bear     23 605 030
7DnB NOR     12 089 Xact Derivat Bull    -35 033 486 Norske Skog     21 200 533
8Marine Harvest     11 390 Songa Offshore    -29 977 184 DNO     21 109 524
9DNO     10 360 Seadrill    -28 391 228 Storebrand     20 140 576
10Statoil     10 202 Opera    -23 156 424 Sevan Drilling     16 583 519

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.